Brandweer Nederland: Investeer in veiligheid bij de energietransitie en verduurzaming

Er is moet meer aandacht komen voor veiligheid bij elektrische auto’s en andere nieuwe energiebronnen, stelt Brandweer Nederland. Wet- en regelgeving en preventiemaatregelen moeten helpen om ‘nieuwe’ veiligheidsrisico’s vooraf te beperken. ‘We zijn creatief en goed in ons vak als brandweer, maar zijn niet voorbereid op alle nieuwe risico’s. Daarover moet je met elkaar vooraf nadenken, over hoe we onze omgeving zo inrichten dat het ons helpt in de bestrijding,’ stelt Esther Lieben namens Brandweer Nederland.

Ook in haar eigen regio, Veiligheidsregio Haaglanden, zorgen verduurzaming en de energietransitie soms voor prangende situaties. ‘Ik ken verhalen waarbij collega’s ter plaatse komen en voor flinke problemen komen te staan die samenhangen met deze nieuwe vormen van energie. Denk aan een brand op de benedenverdieping van een flat waarbij diverse (fiets)accu’s in de brand vliegen. Waar geen maatregelen zijn genomen voor veilig laden of om een beginnende brand te beperken. Dat resulteert dan in een gevaarlijke brand, explosiegevaar in een dichtbevolkt gebied. In dit geval is het goed afgelopen. Maar dergelijke situaties wil je gewoon niet. Niet voor de bewoners erboven, maar ook niet voor onze brandweermensen.’

Nieuwe energiebronnen niet meer weg te denken

‘Verduurzaming en energietransitie zijn goede ontwikkelingen, laat ik dat vooral benadrukken. Zonnepanelen, elektrische auto’s en nieuwe manieren om energie op te wekken en te bewaren zijn niet meer uit ons straatbeeld weg te denken. Dat is goed en dit zal komende jaren alleen maar meer worden. Maar als brandweer vinden we het wél belangrijk dat we veiligheid hier steeds een plek in geven,’ stelt  Esther Lieben, als voorzitter van de stuurgroep Veilige Energietransitie namens Brandweer Nederland.

Inzetten op onderzoek, regelgeving en preventie

Brandweer Nederland ziet de snelle ontwikkelingen als een kans om het gelijk goed aan te pakken, ook op het gebied van veiligheid. ‘Juist nu hier zo veel in beweging is, heb je de kans om ook in te zetten op een veilige energietransitie.’ Daarom pleit de brandweer voor onder andere het aanpassen van wet- en regelgeving waar nodig en het extra inzetten op preventiemaatregelen. ‘Zo kun je bijvoorbeeld bij de aanleg van zonnepanelen meteen rekening houden met factoren als de bestrijdbaarheid van brand en helpt vakkundige installatie bij het verkleinen van de risico’s. En wil je dat bestaande en nieuwe parkeergarages ook toegerust zijn op branden in elektrische voertuigen. Door bijvoorbeeld vooraf te investeren in degelijke laadinstallaties en een sprinklerinstallatie om een brand op zijn minst beheersbaar te houden. Daar speelt degelijk onderzoek en regelgeving een belangrijke rol.’

Maar ook in het adviseren en opleiden van technisch personeel, inwoners en bedrijven zelf ligt een uitdaging, vertelt Esther Lieben. ‘Wanneer steeds meer e-steps de straat op gaan willen we zeker weten dat ze veilig genoeg zijn om niet beschadigd te raken en in de brand te vliegen in de gang van een appartementencomplex. Voor een leek is dit niet altijd aan de buitenkant te zien. Daarvoor heb je goed technisch personeel nodig dat kan zorgen kundige ontwikkeling, onderhoud  en reparatie van dit soort nieuwe energiebronnen,’ geeft zij als voorbeeld. ‘En vervolgens is het dan natuurlijk ook belangrijk dat mensen zelf weten hoe ze goed en zorgvuldig met accu’s omgaan. We moeten echt toe naar een samenleving die voorbereid is op deze nieuwe risico’s.’

Noodzakelijke investering

‘Veiligheid als belangrijk aandachtspunt meenemen in die transitie, kost geld. Dat besef ik ook. Dan wordt de energietransitie duurder en dat is altijd lastig te verkopen. Maar wel noodzakelijk. Dus ik pleit er wel echt voor om nu een klein deel van al die investeringen in verduurzaming te steken in veiligheid. Zo kunnen  we als brandweer en andere hulpdiensten de hulp blijven bieden die mensen van ons verwachten,’ vat Esther Lieben samen