NIVRE bundelt reacties op de wettelijke verankering GBL

Het NIS, het Verbond van Verzekeraars, De Letselschade Raad, de NLE en het NIVRE hebben allen gereageerd op de internetconsultatie van de Rijksoverheid over het Wijzigingsbesluit op de wettelijke verankering GBL (Gedragscode Behandeling Letselschade). In deze bijdrage willen we een beknopte weergave geven van de reacties per genoemde organisatie, waarbij met name aandacht gegeven wordt aan de […]

NIVRE bundelt reacties op de wettelijke verankering GBL

Het NIS, het Verbond van Verzekeraars, De Letselschade Raad, de NLE en het NIVRE hebben allen gereageerd op de internetconsultatie van de Rijksoverheid over het Wijzigingsbesluit op de wettelijke verankering GBL (Gedragscode Behandeling Letselschade). In deze bijdrage willen we een beknopte weergave geven van de reacties per genoemde organisatie, waarbij met name aandacht gegeven wordt aan de […]

Verbond van Verzekeraars reageert kritisch op wettelijke verankering Gedragscode Behandeling Letselschade

De Gedragscode Behandeling Letselschade bevat regels over de afhandeling van letselschades. De minister van Financiën stelt voor dat voor schadeverzekeraars de procedurele regels worden verankerd in de wet. Dit staat in het concept Wijzigingsbesluit financiële markten 2024. Het Verbond van Verzekeraars is kritisch en heeft een reactie ingediend op de internetconsultatie. In 2006 is de Gedragscode Behandeling […]

Alleen procedurele regels Gedragscode Behandeling Letselschade wettelijk verankerd

Schadeverzekeraars worden wettelijk verplicht om te beschikken over adequate procedures en maatregelen ter voorkoming van overschrijding van termijnen bij de behandeling van letselschade. Zo staat in het Wijzigingsbesluit financiële markten 2024, waarvan de internetconsultatie is gestart. Vanuit de Tweede Kamer is aangedrongen op wettelijke verankering van de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL).   De minister heeft vervolgens in kaart gebracht […]

De Letselschade Raad: “Meer oog voor mensen met letselschade dankzij gedragscode”

Van stroomschema’s afwerken naar meedenken met slachtoffers over hun toekomst. Die beweging hebben verzekeraars in de voorbije jaren gemaakt bij het behandelen van letselschade-gevallen. Alle betrokkenen stonden afgelopen week tijdens De Letselschade Raadsdag stil bij het tienjarig bestaan van de Gedragscode Behandeling Letselschade. De conclusie was eensluidend: “Dit werkt echt!” Deborah Lauria, directeur van De […]

De Letselschade Raadsdag op 17 november a.s. in teken van 10 jaar GBL

Op donderdag 17 november 2016 vindt de achtste Letselschade Raadsdag plaats in Amersfoort. Dit jaarlijkse letselschade-event staat dit jaar in het teken van het 10-jarig bestaan van de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL).”Reden voor een feestelijke Raadsdag met tal van prominente sprekers”, vindt organisator De Letselschade Raad. “Met elkaar kijken we terug op het verleden; daarnaast […]