Pensioenthermometer Aon: Dekkingsgraden pensioenfondsen weer omhoog in januari

Goede aandelenrendementen en de opgekrabbelde rente zorgden in januari voor een stijging van de dekkingsgraden. De indicatieve gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is gestegen naar 116%. De indicatieve beleidsdekkingsgraad, gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, stabiliseerde in februari op 119%, zo blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon, die dagelijks de hoogte van […]

Werkgevers doen het nog rustig aan met Wet Toekomst Pensioen; 45% van werkgevers niet of nauwelijks bezig met voorbereiding

Uit de resultaten van het pensioensurvey van Aon blijkt dat werkgevers rustig aan doen met de voorbereiding op de noodzakelijke veranderingen in hun pensioenregeling. “De meeste werkgevers begrijpen wat de noodzakelijke veranderingen inhouden, maar zijn tegelijkertijd nog niet tot actie overgegaan”, zegt Frank Driessen, CEO Wealth Solutions Aon Nederland. “Werkgevers doen er goed aan nu […]

Pensioenthermometer Aon: Pensioenfondsen staan er iets slechter voor door dalende rente

Het pensioenvermogen steeg weliswaar in 2023, maar toch staan de pensioenfondsen er begin 2024 iets minder goed voor dan een jaar geleden. De laatste twee maanden van 2023 lieten een forse daling van de rente zien, waardoor per saldo de dekkingsgraden in 2023 gedaald zijn. De indicatieve gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in […]

Aon Pensioenthermometer: Dekkingsgraden pensioenfondsen stabiliseren

  De schade aan de indicatieve gemiddelde dekkingsgraad is, ondanks behoorlijke rentedalingen, in november beperkt gebleven. Dit komt voornamelijk door goede aandelenrendementen. De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen komt uit op een niveau van 121%. De indicatieve beleidsdekkingsgraad, gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, stabiliseerde in november op 119%.Dat blijkt uit […]

Aon PensioenthemometerDaling dekkingsgraden na slechte aandelenmaand

 In oktober kenterde het beeld van stijgende dekkingsgraden. Stabilisatie van de rente gecombineerd met een mindere prestatie op de aandelenmarkt resulteerde in een afname van de indicatieve gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen, namelijk tot 121%. Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon, die dagelijks de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad bijhoudt. De indicatieve beleidsdekkingsgraad, […]

Aon Pensioenthemometer: Daling dekkingsgraden na slechte aandelenmaand

 In oktober kenterde het beeld van stijgende dekkingsgraden. Stabilisatie van de rente gecombineerd met een mindere prestatie op de aandelenmarkt resulteerde in een afname van de indicatieve gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen, namelijk tot 121%. Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon, die dagelijks de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad bijhoudt. De indicatieve beleidsdekkingsgraad, […]

Pensioenthermometer Aon: Rentestijging stuwt dekkingsgraden pensioenfondsen omhoog

De indicatieve gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is ondanks slechte aandelenrendementen gestegen naar 123% in september. De stijging wordt veroorzaakt door de aanhoudende rentestijging. Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon, wereldwijd dienstverlener op het gebied van risico-, pensioen- en gezondheidsoplossingen, die dagelijks de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad bijhoudt. De indicatieve beleidsdekkingsgraad, gebaseerd op de […]

Pensioenthermometer Aon: Dekkingsgraden stabiliseren in mei

Na een positief effect van de gestegen rente in april stabiliseerden de dekkingsgraden in mei. Een beperkte rentestijging in combinatie met nauwelijks verschoven portefeuille zorgden ervoor dat de indicatieve gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen in mei stabiliseerde op 117%. Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon, die dagelijks de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad […]

Nieuwe Prognosetafel kleine tegenvaller voor pensioenfondsen

Pensioenfondsen moeten rekening houden met een kleine tegenvaller. De nieuwe Prognosetafel (AG Prognosetafel 2022) die het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) dinsdag publiceerde, leidt namelijk tot een gemiddelde stijging van hun pensioenverplichtingen van iets minder dan 1%. Daardoor daalt de dekkingsgraad met ongeveer 1%.Dat concludeert Aon, wereldwijd professioneel dienstverlener op het gebied van risico-, pensioen- en […]

Dekkingsgraden pensioenfondsen schieten in augustus de lucht in

 De indicatieve gemiddelde dekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen is in augustus gestegen naar 128. Een forse stijging van de rente over augustus vertaalt zich, ondanks slechte aandelenresultaten, in een stijgende dekkingsgraad. De aandelen- en vastrentende waardenportefeuille nam af in waarde af, maar de rentestijging zorgde voor een nog grotere afname van de verplichtingen. Dat blijkt uit […]