Uitstoot broeikasgassen 2,1 procent hoger in 2021

In 2021 lag de uitstoot van broeikasgassen 2,1% hoger dan in 2020. Daarmee zette de sterke reductie van de uitstoot in 2020 niet door. Toen was er een daling van 8,8%. Door de hogere uitstoot in 2021 is de reductie ten opzichte van 1990 op 23,9% uitgekomen. Dat is onder de Urgenda-doelstelling van minimaal 25% […]

Uitstoot broeikasgassen 2,1 procent hoger in 2021

In 2021 lag de uitstoot van broeikasgassen 2,1% hoger dan in 2020. Daarmee zette de sterke reductie van de uitstoot in 2020 niet door. Toen was er een daling van 8,8%. Door de hogere uitstoot in 2021 is de reductie ten opzichte van 1990 op 23,9% uitgekomen. Dat is onder de Urgenda-doelstelling van minimaal 25% […]

Urgenda-doel uitstoot broeikasgassen in 2020 gehaald; kwart minder uitstoot dan in 1990

In 2020 was de uitstoot van broeikasgassen in Nederland 25,5 % lager dan in 1990. De Urgenda-doelstelling (minimaal 25% minder uitstoot) is daarmee gehaald. De laatste vijf jaar is de uitstoot door kolencentrales met 80% verminderd. In het coronajaar 2020 was de uitstoot door wegverkeer 15% lager dan in 2019. Daarnaast was 2020 een relatief […]

Uitstoot broeikasgassen hoger in eerste kwartaal 2021

De uitstoot van broeikasgassen was in het eerste kwartaal 1,4% hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2020. Dat is vooral toe te schrijven aan het hogere gasverbruik voor verwarming en de hogere elektriciteitsproductie. Daarentegen waren de emissies door mobiliteit ruim 10% lager. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwe kwartaalcijfers over de broeikasgassenuitstoot […]

Klimaat- en Energieverkenning 2019: uitstoot van broeikasgassen daalt in Nederland

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland daalt. In 2018 was de uitstoot 15% lager ten opzichte van 1990. Voor 2030 zijn de ambities hoog; de komende tien jaar moet twee keer zoveel worden gereduceerd als in de afgelopen dertig jaar. De Nederlandse energievoorziening gaat de komende jaren veranderen door een sterke afname van energie uit […]