Wanbetaling buitenlandse facturen Oost-Europa loopt op

Onderzoek van Atradius laat stijging zien van de kredietrisico’s in Oost-Europa door late betaling buitenlandse klanten. Zo stijgt de blootstelling aan kredietrisico’s op jaarbasis met 19%. Hierdoor wordt de liquiditeitspositie van Oost-Europese bedrijven bedreigd door uitblijvende betaling buitenlandse handelsrelaties. Eén van de vijf bedrijven maakt zich zorgen over de cashflow. Dat zijn enkele zaken die naar voren komen uit de Betalingsbarometer voor Oost-Europa van kredietverzekeraar Atradius. De  economie in Oost-Europa blijft dit jaar naar verwachting met 1,1 procent groeien. De faillissementen laten daarentegen een grillig beeld zien. Zo worden steeds meer bedrijven geconfronteerd met te late betalingen door buitenlandse afnemers en dat heeft ingrijpende gevolgen voor hun kasstromen.

Uit het onderzoek blijkt dat zo’n 20% procent van de bedrijven in Oost-Europa zich zorgen maakt over hun cashflow, in vergelijking met 16% in West-Europa. Dit wordt veroorzaakt door hogere kredietrisico’s als gevolg van uitblijvende betalingen door buitenlandse zakelijke klanten. De gemiddelde totale waarde van buitenlandse facturen die op de vervaldatum nog niet betaald waren, steeg met 19% tot 40,8% (vanaf 34,2 % vorig jaar). De gemiddelde waarde van achterstallige binnenlandse rekeningen steeg met 9% naar 45% (vanaf 41,2% vorig jaar). Deze ontwikkeling kan volgens Atradius een negatief effect hebben op de liquiditeitspositie van bedrijven in de regio.

Domino-effect
De gemiddelde totale waarde van buitenlandse facturen die na 90 dagen nog niet betaald waren, kwam boven het regionale gemiddelde van 20% uit in Tsjechië (22,3%), Turkije (26,4%) en Polen (29,8%). Langere betalingsachterstanden kunnen het risico van wanbetaling vergroten en de cashflow negatief beïnvloeden. Dit is mogelijk de reden dat 20% van de bedrijven in Oost-Europa zegt bezorgd te zijn dat hun DSO de komende twaalf maanden zal verslechteren. Dit percentage is het hoogst in Turkije (33%) en Polen (27%).

De toename van de kredietrisico’s van buitenlandse handelspartners in Oost-Europa zorgt voor een domino-effect in de toeleveringsketen. Ongeveer 30% van de bedrijven in de regio – ten opzichte van 25% in West-Europa – betaalde de eigen toeleveranciers te laat, omdat zij niet op tijd werden betaald door hun klanten. Elf procent van de ondernemers – in vergelijking met 7,6% in West-Europa – zei dat te late betalingen van afnemers de groei van hun bedrijf in de weg staan.