Veilig Verkeer Nederland breidt opfriscursus uit voor scootmobielgebruikers

In de afgelopen vijf jaar is het aantal scootmobielgebruikers dat per jaar overlijdt als gevolg van een verkeersongeval, verdubbeld. Driekwart van de ongevallen met scootmobielen betreft een eenzijdig ongeval. Veilig Verkeer Nederland heeft de online VVN Opfriscursus nu uitgebreid met een module specifiek voor scootmobielgebruikers. Tevens roept Veilig Verkeer Nederland overheden en leveranciers op om zich in te zetten voor de verkeersveiligheid van scootmobielgebruikers.”Als je voor het eerst in een scootmobiel aan het verkeer deelneemt, is dat enorm wennen, “zegt Felix Cohen, directeur Veilig Verkeer Nederland.”Je hebt telkens een andere verkeersrol, je mag op het voetpad maar ook op de rijbaan maar moet je dan wel aan de daar geldende verkeersregels houden. Scootmobielgebruikers zijn daar vaak onvoldoende op voorbereid.”

In 2015 kwamen 41 scootmobielgebruikers om als gevolg van een verkeersongeval, dat zijn er 22 meer dan in 2010. Driekwart van de ongevallen met scootmobielen betreft eenzijdige ongevallen en bij ongeveer 70% van de ongevallen gaat het om een val van of met de scootmobiel. Vooral bij hogere leeftijdsgroepen blijkt dat het eigen rijgedrag vaak de oorzaak is van het ongeval, bijvoorbeeld door te snelle stuurbewegingen. Gebruikers van scootmobielen die een ongeval hebben gehad rapporteren in 27% van de gevallen dat het ongeval (mede) is veroorzaakt door een bedieningsfout, bijvoorbeeld gas geven terwijl ze willen remmen.

Opfriscursus

De online opfriscursus van Veilig Verkeer Nederland, via vvn.nl/opfriscursus, bevat vanaf vandaag een verkeerstest specifiek gericht op scootmobielgebruikers. Scootmobielgebruikers kunnen hier oefenen met de verkeersregels die voor hen gelden. De online test is een aanvulling op de praktijktraining die Veilig Verkeer Nederland al langer aanbiedt. Cohen: “We merken dat scootmobielgebruikers moeite hebben met de verkeersregels. Moet je met je scootmobiel nou op het voetpad, fietspad of mag je op de rijbaan rijden? In de VVN Opfriscursus komt dit soort zaken aan bod.”

Veilig Verkeer Nederland roept overheden en leveranciers op om ook hun verantwoordelijkheid te nemen. Bij het verstrekken van een scootmobiel is er vaak nauwelijks uitleg over hoe je je veilig door het verkeer beweegt. Om dat te veranderen is het noodzakelijk dat de leveranciers en gemeenten, die direct in contact staan met nieuwe scootmobielgebruikers, daar meer op gaan investeren. Cohen: “Er zijn leveranciers en gemeenten die net als wij vinden dat je mensen niet zomaar op pad kunnen sturen met een scootmobiel. Maar wij zien graag dat iederéén die een scootmobiel krijgt, een basistraining volgt.”