OvV onderzoekt fysieke risico’s hennepkwekerijen

De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een onderzoek gestart naar de fysieke veiligheidsrisico’s van hennepkwekerijen. ‘Wij willen weten hoe groot de risico’s van hennepkwekerijen in de woonomgeving zijn en hoe het komt dat die risico’s niet worden onderkend dan wel beheerst”, aldus de Onderzoeksraad, volgens wie ongeveer tien procent van de gebouwbranden in Nederland  in verband wordt gebracht met de aanwezigheid van hennepkwekerijen. “Dergelijke branden brengen ook risico’s met zich voor de omgeving, zeker waar het woonwijken betreft.”

In het onderzoek kijkt de Onderzoeksraad onder meer naar de initiatieven van verschillende partijen om gegevens van overheid en bedrijfsleven te combineren en zo de kwekerijen in kaart te brengen. “Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag welke partijen een bijdrage kunnen leveren aan het lokaliseren van hennepkwekerijen en welke maatregelen zij treffen om risico’s voor de burgers te voorkomen of te beperken.”