Ook hands free bellen heeft invloed op gedrag autobestuurder

Ook al is hands free bellen niet verboden volgens het verkeersreglement, het heeft wel degelijk een invloed op het gedrag van bestuurders in de wagen. We kijken meer in het rond, maar focussen ons minder op de relevante zaken in het verkeer zoals verkeersborden en de andere weggebruikers, zo blijkt uit een experimenteel onderzoek van het Belgisch Instituut Voorde Verkeersveiligheid (BIVV).  Aangezien door het telefoneren een deel van de concentratie aan iets anders wordt besteed wordt minder gekeken naar de relevante zaken zoals verkeersborden en andere weggebruikers. Bovendien wordt minder in de spiegels gekeken  en blijven automobilisten vaker op de middenrijstrook rijden.” Kortom, handenvrij telefoneren creëert een soort van waas die ervoor zorgt dat we mogelijk fouten begaan”, aldus het BIVV, volgens wie in de enquête bovendien 40% van de ondervraagde Belgen toegeeft in het afgelopen jaar handenvrij gebeld te hebben in de wagen.

Afleiding is de grootste oorzaak van ongevallen op de Belgische wegen, na overdreven snelheid en alcohol. De populariteit van de gsm zorgt ervoor dat het een steeds groter wordend probleem in ons verkeer is. 27% van de Belgen gaf in de ESRA-enquête toe in de voorbije 12 maanden een sms gelezen of verstuurd te hebben achter het stuur. Een sms sturen zorgt ervoor dat je 23 keer meer kans op een ongeval hebt. 28% gaf ook toe wel eens niet handenvrij te bellen. Bestuurders die telefoneren met de gsm in de hand hebben een ongevalsrisico dat 3 à 4 keer hoger ligt dan voor bestuurders die niet aan het telefoneren zijn.

 Experimenteel onderzoek

Het BIVV deed samen met Profacts een revolutionair experimenteel onderzoek om na te gaan op welke wijze je afgeleid wordt door handsfree bellen achter het stuur. De proefpersonen moesten tussen De Pinte en Kruishoutem een kort traject op de E17 afleggen. Ze kregen ofwel op de heenweg of terugweg een telefoontje. Door gebruik te maken van een eye-track bril konden de onderzoekers nagaan waar de proefpersoon naar keek tijdens beide situaties. Er werd ook onderzocht of er andere effecten zoals de positie op de weg merkbaar waren.

In het algemeen werd vastgesteld dat tijdens het handsfree bellen de bestuurders meer in het rond keken. Toch hadden ze minder aandacht voor relevante zaken in het verkeer zoals andere weggebruikers en verkeersborden. Er werd 44% minder naar verkeersborden gekeken en 28% minder naar andere weggebruikers als ze gebeld werden ten opzichte van wanneer ze niet gebeld werden. Ook werd er minder lang in de linkerzijspiegel gekeken en meer op het middenvak gereden wanneer bestuurders aan het bellen waren. Het handenvrij bellen had ook rechtstreeks gevolg op het waargenomen gedrag van de bestuurders:drie bestuurders reden de afrit voorbij en één bestuurder kreeg een snelheidsboete.

.’