Onderzoeksraad start onderzoek kerncentrales

De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat onderzoeken op welke manier Nederland met zijn buurlanden samenwerkt om incidenten bij kerncentrales met grensoverschrijdende gevolgen te voorkomen en te beheersen. Inwoners van de grensregio’s maken zich hierover naar aanleiding van een aantal incidenten al geruime tijd zorgen. In het onderzoek wil de Raad onder meer achterhalen hoe Nederland en België elkaar betrekken bij besluitvorming over en toezicht op de centrales, welke informatie wordt uitgewisseld en hoe de landen zich gezamenlijk voorbereiden op een mogelijk ongeval.

Het onderzoek richt zich in eerste instantie op de informatie-uitwisseling met betrekking tot de drie kerncentrales in het grensgebied van Nederland en België: Borssele (NL), Doel en Tihange (BE). Indien daar aanleiding toe is, zullen ook andere kerncentrales in grensregio’s betrokken worden. De Onderzoeksraad wil weten of Nederland in de afstemming met buurlanden alle mogelijkheden benut om incidenten met grensoverschrijdende gevolgen te voorkomen en zo nodig te beheersen. Het toezicht op kerncentrales en de controle op de veiligheid berust bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (NL), het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (BE) en het Internationaal Atoomenergie Agentschap (VN). Het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid richt zich dan ook nadrukkelijk niet op de veiligheid van de kerncentrales zelf