NVWA: veel USB-laders deugen niet

Van de 41 USB-laders die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) dit voorjaar heeft onderzocht vertonen er 12 (29%) gebreken. Tien daarvan vertonen zelfs zodanig ernstige technische gebreken dat bij gebruik kans is op een elektrische schok of brand. Twaalf USB-laders voldeden wel aan de technische eisen, maar er ontbrak technische documentatie waardoor de veiligheid van de laders niet kan worden gegarandeerd. In totaal voldeden dus 24 USB-laders, meer dan de helft, niet aan de gestelde eisen. De NVWA heeft de verkoop van deze 24 laders verboden. Op de website van de NVWA (https://www.nvwa.nl)  staat een lijst met merken en artikelnummers van adapters die consumenten kunnen raadplegen.

De NVWA heeft 41 USB-laders onderzocht op elektrische veiligheid, verplichte aanduidingen en relevante delen van de technische documentatie. USB staat voor ‘universal serial bus’ en is een standaard voor de aansluiting van randapparatuur op computers en ICT-apparaten. De focus bij het onderzoek lag op het type USB-lader 230V, de zogenoemde ‘direct plug-in adapters’. Dat zijn opladers waarvan de stekker rechtstreeks in een wandcontactdoos wordt gestopt. Het risico van deze laders is dat bij een verkeerde constructie of productie kortsluiting kan ontstaan, waardoor de lader heet wordt en smelt en zelfs in brand kan vliegen. Hierdoor kan een explosie of brand ontstaan of kunnen gebruikers een elektrische schok krijgen bij aanraking.

Wettelijke eisen

USB-laders zijn elektrotechnische producten waarop de laagspanningsrichtlijn en de Warenwet van toepassing zijn. Ze mogen geen gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid van de mens. De afgelopen jaren verschenen in de media herhaaldelijk meldingen van ontploffende of verbrande USB-laders. Ook bij de NVWA en de Europese Commissie kwamen klachten binnen over onveilige USB-laders. Dat was voor de NVWA aanleiding om een breder onderzoek te doen naar de veiligheid van deze laders.

In het onderzoek zijn 41 verschillende merk/type combinaties die op de Nederlandse markt worden aangeboden onderzocht. Internetwinkels zijn vooral actief op de adapter-markt. Maar als de internetverkoper gevestigd is buiten de EU kan de NVWA niet handhaven. Daarom heeft de NVWA van de webwinkels alleen die met een Nederlands adres onderzocht, 23 adapters in totaal. Daarnaast zijn vier  adapters van webwinkels zonder een contactadres in de EU, maar wel met een website in de Nederlandse taal onderzocht. Ook waren 14 adapters bij winkels die goedkope USB-laders aanbieden onderwerp van onderzoek.