Netwerksectoren zeer kwetsbaar voor cyberaanvallen en aansprakelijkheidsrisico’s.

 

Cyberaanvallen kunnen bij nuts- en productiebedrijven materiële en bedrijfsschade veroorzaken met slecht beschermde industriële controle systemen als target; industry 4.0-oplossingen zullen de schadefrequentie verminderen maar het algehele schadepotentieel blijft stijgen en voor gedigitaliseerde bedrijven worden immateriële activa steeds belangrijker en dit vereist nieuw risicomanagement en verzekeringsstrategieën. Dat zijn enkele zaken die te lezen zijn in de laatste uitgave van Global Risk Dialogue, het Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) magazine over bedrijfsmatige risico’s en verzekeringen. Daarin ligt de focus op hoe men het toenemende aantal cyberrisico’s voor de netwerken van nutsbedrijven en ‘slimme producenten’ kan verzachten