Kwart brildragers achter het stuur zonder noodzakelijke bril

Goed zicht is een voorwaarde om veilig te rijden. Toch stelt niet iedere automobilist dit als voorwaarde voor zichzelf. Uit het internationale rapport van Specsavers, dat deze maand is uitgebracht ter gelegenheid van de ‘Maand van het Zicht’, blijkt dat een kwart van de verkeersdeelnemers zonder noodzakelijke bril of contactlenzen achter het stuur kruipt, en daarmee bewust of onbewust gevaarlijke situaties voor zichzelf en andere weggebruikers riskeert.Uit het rapport blijkt tevens dat meer dan de helft van de automobilisten wel eens in een gevaarlijke verkeerssituatie terecht is gekomen vanwege slecht of verminderd zicht. Bij één op de tien personen kwam dit omdat zij hun bril of contactlenzen niet droegen.Op basis van deze resultaten lijkt het erop dat een aanzienlijk deel van de Nederlanders de wettelijk verplichte gezichtsscherpte voor automobilisten niet navolgt. Deze scherpte moet bij automobilisten met beide ogen (eventueel met bril of contactlenzen) tenminste 5/10 (0,5) bedragen. Bij een mindere gezichtssterkte is correctie door middel van een bril of lenzen geboden. Het niet naleven van deze wettelijke verplichting is zorgwekkend, aldus Wieteke Lap – Van Hunnik, woordvoerder van Specsavers.

Lap: “Brildragers beseffen zich onvoldoende dat ze met minder zicht of bij het (bewust) niet dragen van hun bril of lenzen in de auto, niet alleen een ongeval riskeren, maar ook aansprakelijk kunnen zijn voor het in gevaar brengen van anderen.” In samenwerking met de ANWB liet Specsavers consumenten daarom op een testcircuit ervaren wat er gebeurt wanneer zij zonder bril achter het stuur kruipen. Uit deze testen komt onder meer naar voren dat er bij het niet dragen van een bril in verkeerssituaties nadrukkelijk sprake is van een verminderd reactievermogen.

Vaker testen
Ondanks dat verkeersveiligheid in alle Europese landen hoog op de agenda staat, blijkt het garanderen van goed zicht hierin niet tot nauwelijks te worden meegenomen. In het rapport van de retailketen komt naar voren dat er in Europa bijvoorbeeld grote verschillen zijn tussen de regulering van oogtesten voor automobilisten. In Oostenrijk en Spanje is het verplicht om een oogonderzoek te ondergaan bij een oogarts voor uitgifte van het rijbewijs. In Nederland en Noorwegen daarentegen volstaat de zogenaamde ‘nummerbordtest’ tijdens het praktijkexamen.

Lap – Van Hunnik: “Het verplichte gebruik van autogordels en strikte wetgeving en handhaving rondom gebruik van alcohol en smartphones achter het stuur zijn inmiddels de normaalste zaak van de wereld als het gaat om de bevordering van de verkeersveiligheid. Opvallend genoeg wordt het belang van goed zicht over het hoofd gezien. In de meeste Europese landen is het niet eens verplicht om je ogen te laten testen bij het verlengen van een rijbewijs. Dat is ronduit zorgwekkend. Wij adviseren automobilisten om minimaal eens per twee jaar een professionele oogmeting te laten ondergaan bij een opticien.”Ook consumenten zien deze tolerante houding ten opzichte van oogtesten liever strikter. Een ruime meerderheid (60%) geeft aan dat het ondergaan van een oogmeting een wettelijk verplicht onderdeel moet zijn bij het vernieuwen van het rijbewijs.