Kunstgrasvelden mogelijk gevaarlijk voor gezondheid 

Voetballen op kunstgrasvelden met daarin rubbergranulaat is mogelijk gevaarlijk voor de gezondheid. Daarom is volgens wetenschappers meer onderzoek nodig naar de risico’s van dit soort velden.Wetenschappers zeggen in het TV-programma Zembla dat rubbergranulaat-velden nooit goed onderzocht zijn, terwijl in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië voetballers het krijgen van kanker linken aan het spelen op deze velden.

Rubbergranulaat is gemaakt van oude autobanden. Dit materiaal bevat kankerverwekkende stoffen. In 2006 is onderzocht of deze stoffen ook in het lichaam van voetballers terecht kunnen komen, maar dat was een zeer summier onderzoek, concludeert ZEMBLA.Een ander probleem is dat fabrikanten van deze rubbergranulaten niet precies weten welke stoffen er in het product zitten en in welke hoeveelheid.

In 2015 leek er een nieuwe Europese norm voor kankerverwekkende stoffen in rubber te komen, maar dankzij een succesvolle lobby van de branchevereniging van bandenfabrikanten valt rubber tot minstens 2017 niet onder die norm. Als de norm al wel zou gelden, zou het gehalte schadelijke stoffen in de granulaten veel te hoog zijn.
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) laat aan NU.nl weten dat uit eerder onderzoek is gebleken dat de stoffen in kunstgrasvelden geen gezondheidsrisico vormen.Wel wordt momenteel in opdracht van de Europese Commissie door het European Chemicals Agency (ECHA) nader onderzoek gedaan naar de risico’s van rubbergranulaat. Het RIVM wil dat onderzoek afwachten, maar zegt geen aanleiding te zien de eerdere conclusie te herroepen.

KNVB

De KNVB wil nu dat de bevindingen uit ZEMBLA door het RIVM zorgvuldig worden bekeken. “Indien nodig” moet er vervolgonderzoek worden gedaan. De voetbalbond benadrukt dat kunstgras continu in ontwikkeling is. “De afgelopen jaren zijn er alternatieven voor rubberen korrels ontwikkeld die bijdragen aan een betere grasmat en milieuvriendelijker zijn.” De wetenschappers die ZEMBLA gesproken heeft, vinden dat er niet meer gespeeld moet worden op de velden tot er meer duidelijk is over de risico’s. Het aantal voetbalvelden van kunstgras is tussen 2007 en 2016 gestegen van ongeveer driehonderd naar tweeduizend. Op 90 procent van deze velden wordt rubbergranulaat gebruikt.

Bron: Nu