Eén op de tien Nederlandse Pokémon GO-spelers jaagt op Pikachu tijdens het autorijden

Pokémon GO-spelers laten zich vaak verleiden om Pokémon te jagen in het verkeer. Bijna één op de tien spelers jaagt zelfs op Pokémon achter het stuur. Ruim 16% speelt Pokémon GO tijdens het fietsen en 64% speelt het spel lopend. Een groot deel van de automobilisten ondervindt wel eens hinder van Pokémon GO-spelers in het verkeer. Dit blijkt uit onderzoek van Team Vier in opdracht van Allsecur.

Ondanks alle waarschuwingen van de makers van de game ondervindt bijna twee op de vijf automobilisten hinder van Pokémon GO-spelende verkeersdeelnemers.De meeste automobilisten hebben last van wandelaars (30%) en fietsers (29%) die Pokémon GO spelen op straat. Maar Pikachu wandelt of fietst niet alleen: 15% van de automobilisten is wel eens een Pokémon GO-spelende automobilist tegengekomen in het verkeer terwijl 7% van de automobilisten zegt daadwerkelijk gehinderd te zijn door een andere automobilist die Pokémon GO aan het spelen was achter het stuur.

10  Pokémon GO-spelers zelf zeggen dat ze het spel veelal lopend (64%) of fietsend (16%) spelen. Eén op de tien Pokémon GO-spelers stapt met het spel achter het stuur en jaagt al rijdend op gewenste Pokémon. Of alle spelers even eerlijk zijn over hun Pokémon GO-gebruik in het verkeer is nog maar de vraag. Bijna 7% van alle ondervraagden zegt iemand in hun omgeving te kennen die wel eens Pokémon GO speelt tijdens het besturen van een auto. De autorijdende Pokémon GO-spelers geven wel aan hun rijstijl aan te passen als ze het spel aan het spelen zijn. Of zij dat doen omdat ze hun aandacht niet voldoende bij het verkeer kunnen houden of omdat ze bang zijn anders een zeldzame Pokémon te missen, is echter niet onderzocht.

Veilig Verkeer Nederland verwacht eerste verkeersdode door Pokémon GO

Onlangs waarschuwde Veilig Verkeer Nederland (VVN) dat de eerste verkeersdode ten gevolge van het spelen van Pokémon GO binnenkort valt. ‘’Positieve kant van het spel is dat spelers gedwongen worden om uit hun luie stoel te komen. Prima voor de nodige lichaamsbeweging. Het risico is echter dat de virtuele figuurtjes overal kunnen opduiken. Bij een bushalte en zelfs langs het spoor. De toename van het aantal verkeersdoden met maar liefst 51 in 2015 is volgens Veilig Verkeer Nederland naar alle waarschijnlijkheid te wijten aan het toenemend smartphonegebruik tijdens het rijden. Wij zoeken in samenwerking met het publiek, bedrijven, onderwijs en overheden naar oplossingen om dit op een positieve manier om te buigen. Ook ouders hebben hierin een belangrijke rol. Wanneer ouders in het bijzijn van hun jonge kinderen tijdens verkeersdeelname blijven appen, facebooken en virtuele figuurtjes vangen, blijft het dweilen met de kraan open. Kinderen nemen lang niet alles van hun ouders over, maar juist dit wel’’, aldus Rob Stomphorst van VVN.