CBS: NOx-uitstoot kwart hoger dan verwacht

 

De afgelopen jaren is gebleken dat personenauto’s en bestelauto’s (en voorheen ook vrachtwagens) rijdend op diesel in de praktijk ongeveer 25 % meer NOx(stikstofoxydes) uitstoten dan op basis van de typegoedkeuringstest werd verwacht. Het brandstofverbruik is in de afgelopen jaren wel fors gedaald. Dat stelt het CBS in haar rapport Transport en Mobiliteit 2016.

Bij de ‘New European Driving Cycle’-testcyclus (NEDC), die momenteel wordt toegepast bij de typekeuring van personenauto’s en bestelauto’s, is het mogelijk dat voertuigen in de test prima voldoen aan de normen, terwijl deze normen ruim worden overschreden in de praktijk. De totale stikstofoxidenuitstoot van het wegverkeer in 2014 zou ongeveer 63 miljoen kilogram zijn geweest als alle personen- en bestelauto’s in de praktijk aan de geldende typekeuringsnorm hadden voldaan. De feitelijke emissie, berekend op basis van praktijkfactoren bedroeg 82 miljoen kilogram, aldus het CBS.

Energiezuinige auto’s hebben er wel voor gezorgd dat het brandstofverbruik, ondanks het toegenomen aantal wegkilometers, geleidelijk daalt en het wegverkeer per saldo schoner is geworden. Zo nam het verbruik van diesel sinds 2008 met zo’n 18% af en daalde het benzineverbruik met bijna 4 %. Ook het gebruik van lpg is de afgelopen zeven jaar ongeveer gehalveerd.

Bron Automotive en CBS