Brandveiligheid van elektrische bussen in tunnels

 

Drie tunnels op de luchthaven Schiphol worden gereviseerd. De tunnels zijn onderdeel van het STER-net, het openbaarvervoernet rondom Schiphol. Tegelijkertijd hebben Amsterdam Airport Schiphol (AAS) en Stadsregio Amsterdam (SRA) de wens om het STER-net met elektrische bussen te bedienen. In opdracht van AAS en SRA heeft het lectoraat Transportveiligheid van het IFV de condities voor de brandveiligheid van elektrische bussen in tunnels opgesteld. Ook is een vergelijking gemaakt tussen elektrische bussen en dieselbussen.

De opgeleverde rapportage verschaft de eerste bouwstenen voor de duiding van de risico’s van elektrische bussen in tunnels. Deze eerste duiding heeft geresulteerd in condities die AAS en SRA kunnen opnemen in de aanbesteding voor de aanschaf van elektrische bussen. De vergelijking van elektrische bussen ten opzichte van dieselbussen is voor het brandveiligheidsaspect positief uitgevallen voor elektrische bussen.

Download rapport Brandveiligheid van elektrische bussen: http://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20160930-IFV-Brandveiligheid-elektrische-bussen.pdf