2024 State of Risk Report Origami Risk constateert terugval in prioritering van riskmanagement

 

Origami Risk, Software as a Service (SaaS) technologiebedrijf op het gebied van risico’s, veiligheid en verzekeringen, heeft haar derde  jaarlijkse State of Risk-rapport gepubliceerd. Het rapport van dit jaar toont aan dat ondanks het feit dat 80% van de respondenten aangeeft ‘gematigd voorbereid’ of ‘beter voorbereid’ te zijn, de gegevens over de concrete acties die ondernomen worden deze optimistische inschattingen niet ondersteunen.

Voor het onderzoek werden 240 risicoprofessionals uit de VS en Europa ondervraagd en daaruit bleek dat degenen die aan het onderzoek deelnamen hun beoordeling van de prioriteit die hun organisatie aan risicomanagement geeft met bijna een vol punt verlaagden, van 7,45 (op 10) naar 6,69.

Het rapport benadrukt dat ondanks een volatiel jaar dat werd gekenmerkt door geopolitieke spanningen, economische onzekerheid, de versnelling van risico’s zoals AI en klimaatverandering, en wijdverspreide verstoring van de toeleveringsketen, het percentage respondenten dat risico’s ‘volledig in verband had gebracht’ met strategische doelstellingen met bijna een derde (32%) daalde, en ondanks aanzienlijke verstoring van de toeleveringsketen in het afgelopen jaar, had de helft (52%) van de respondenten geen wijzigingen aangebracht in hun toeleveringsketen.

“Het rapport State of Risk van dit jaar suggereert dat er een bemoedigend niveau van optimisme heerst in de riskmanagementgemeenschap. Een diepere duik in de antwoorden ondersteunt dit standpunt echter niet. Er is sprake van een duidelijke deprioritisering van riskmanagement, het terugtrekken van investeringen in technologie, het vertragen van integratie-inspanningen en het stagneren van inspanningen om de toeleveringsketen te verbeteren. Dit alles in een tijd waarin nieuwe risico’s toenemen,” zegt Earne Bentley, voorzitter van Origami’s Risk Solutions divisie.  

“Deze bevindingen kunnen het gevolg zijn van de heersende macro-economische druk, een natuurlijke reset na de enorme investeringen die we tijdens de pandemie hebben gezien, of de noodzaak om middelen te heroriënteren naar andere kritieke strategische prioriteiten,” merkt Bentley op. “Maar met zoveel indicatoren die allemaal wijzen op een terugval ten opzichte van de zuurverdiende winst die na de pandemie is geboekt, lijken overmoed en zelfgenoegzaamheid de kop op te steken, terwijl de risico-omgeving vraagt om wendbaarheid en vooruitziendheid.”

Het rapport identificeert ook een aantal potentiële ‘blinde vlekken’ die risicomanagers ervan kunnen weerhouden om de uitdagingen van morgen het hoofd te bieden. Zo noemde slechts 20% van de risicomanagers geopolitieke risico’s als een van hun twee grootste zorgen. Aangezien er in 2024 in meer dan vijftig landen cruciale verkiezingen zullen plaatsvinden, zou politieke instabiliteit een belangrijk maar ondergeprioriteerd risico kunnen zijn in de komende twaalf maanden en daarna. 50% [dan in 2023] meer respondenten in de 2024-enquête vonden dat het risico voor de toeleveringsketen het afgelopen jaar hetzelfde is gebleven, ondanks de gerapporteerde verstoringen in de wereldwijde toeleveringsketens als gevolg van geopolitieke conflicten.

Bentley concludeerde: “De riskmanagementgemeenschap heeft de recente uitdagingen op bewonderenswaardige wijze het hoofd geboden. Nu de uitdagingen van morgen voor de deur staan, zullen degenen die de lessen uit het verleden kunnen toepassen op nieuwe risico’s en de technologie kunnen omarmen die beschikbaar is om hen te ondersteunen, gedijen”.