20-jarig NARIM kijkt vooral naar de toekomst

 

Gevraagd naar de grote veranderingen in het 20-jarig bestaan van de NARIM zei voorzitter Annemarie Schouw tijdens het congres van haar organisatie onder meer dat het vak mede door de ontwikkeling van specifieke opleidingen sterk is geprofessionaliseerd en dat de risk & insurance managers een meer strategische rol vervullen binnen de bedrijven waarvoor ze werken. Zij besloot met de boodschap aan de markt dat er meer kennis met elkaar moet worden gedeeld. Verwijzend naar het congresthema ‘ Facing the future’ zei  FERMA-voorzitter Joop Willaert dat alle riskmanagementorganisaties in Europa met dit thema bezig zijn Op de vraag wat hij bereikt wil hebben als zijn  tweejarig voorzitterschap voorbij is (in 2017) zei hij als eerste een nog beter contact na te streven Daarnaast moet de hogere vakopleiding een feit zijn, willen we als FERMA een gesprekspartner zijn bij alle Europese instituten en moet het vak van risk & insurance manager nog meer erkenning krijgen binnen bedrijven dan nu het geval is. We hebben op dat vlak reeds de nodige stappen gezet, maar we zijn er nog niet.” Het jubileumcongres van de NARIM werd bijgewoond door ongeveer 425 branchegenoten, een absoluut record in de 20-jarige historie van dit marktevenement.