PIV-directeur F. Theo Kremer legt per 1 juni a.s. zijn functie als algemeen directeur neer

Sinds de oprichting in 1998 is Theo Kremer algemeen directeur van de Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV). Per 1 juni 2016 neemt hij vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd afscheid van het PIV. Bij de start was de opdracht aan het PIV destijds:

  • “Het bevorderen van een zo optimaal mogelijke afwikkeling van personenschade door motorrijtuig– en aansprakelijkheidsverzekeraars (en derden die zij daarvoor inschakelen).
  • ­Het PIV wil dit bereiken door: Het aanbieden van kennis en deskundigheid en het (laten) verrichten van onderzoek;
  •  Het bereiken van een goede balans tussen kosten, kwaliteit en klantbelang;
  • ­Het door middel van onder meer audits en tevredenheidsTheo kremer2onderzoeken toetsen in hoeverre verzekeraars hierin slagen; en
  • ­Het spelen van een belangrijke rol bij de afwikkeling van personenschade door het ontwikkelen van eigen initiatieven en het zoveel mogelijk participeren in initiatieven van anderen die daaraan (mede) kunnen bijdragen”.

In een persbericht stelt de Stichting PIV: “In de afgelopen negentien jaar heeft Theo Kremer het kenniscentrum van de grond af opgebouwd tot een volwaardig instituut. Hij is niet alleen het gezicht van de PIV geworden, maar ook een autoriteit in de dialoog met zowel belangenbehartigers, politiek, wetenschap, overheden en patiënten- en slachtofferorganisaties. Hij ontving hiervoor in september 2015 de prestigieuze Hudig-Langeveldt Prijs