Pim Moerman winnaar NARIM Award 2024

Pim Moerman,  Head of Insurance & Risk Management bij  Royal Philips, is de winnaar van de NARIM Award 2024.  Hij mocht op het NARIM Congres uit handen van Lea Lelijveld van Cingelshouck de prijs in ontvangst nemen.

Lea, die in maart jongstleden afscheid nam van het NARIM-bestuur, mocht deze bijzondere taak voor de laatste maal op zich nemen. De Award wordt sinds 2007 jaarlijks uitgereikt aan iemand die zich op een buitengewone wijze of in grote mate heeft ingezet voor de Risk & Insurance Management branche.Deze inzet wordt langs een aantal criteria gelegd, waaronder het leveren van een bijzondere prestatie in de Risk & Insurance management-wereld, die als voorbeeld kan dienen voor anderen. Het implementeren van aantoonbare veranderingen binnen zijn of haar organisatie. Of door het ontwikkelen van bepaalde standaarden die als vernieuwend of als verbetering beschouwd kunnen worden.

Lea  gaf veel redenen waarom juist Pim de Award heeft gewonnen. Belangrijkste reden? “Eén naam stond met stip op nummer één en daar is dan ook unaniem voor gekozen. Van harte gefeliciteerd met deze prijs, Pim. Je hebt hem dubbel en dwars verdiend, want het juryrapport liegt er niet om. Jij zit al meer dan 20 jaar in het Risk & Insurance team bij Royal Philips. Begonnen met PDBI waarbij je door de jaren heen een robuust Risk Engineering programma hebt neergezet. Met het overnemen van het stokje van Peter (den dekker, red)  had jij hele grote schoenen te vullen, maar jij hebt dat vrijwel naad- en geruisloos gedaan.”

Ze gaf aan dat Pim een alom breed gerespecteerde en zeer kundige Risk Manager is die fair is in zijn rol naar makelaars en verzekeraars. Een uitermate plezierige en constante partner die niet enkel korte termijn belangen nastreeft. Iemand die nauwe contacten onderhoudt met de markt en altijd op zoek is naar nieuwe kansen en mogelijkheden.
“Met het delen van je Fusion-platform ben je ook altijd bereid om mee te denken met je peers die op zoek zijn naar manieren om meer inzicht te krijgen in hun risicolocaties en meer in control te zijn van de benodigde underwriting-informatie. Met je bredere blik op de zaken ben je een belangrijke verbinder tussen de verschillende partijen en doe je dit altijd op een vriendelijke, waardige en professionele manier. Met andere woorden: met recht een waardevolle aanwinst voor ons vakgebied.”