Hubert Bruls nieuwe voorzitter Veiligheidsberaad en algemeen bestuur IFV

Hubert Bruls (rechts) , burgemeester van Nijmegen en voorzitter van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, is op 7 oktober jl. benoemd tot nieuwe voorzitter van het Veiligheidsberaad en algemeen bestuur van het IFV. Bruls volgt Geke Faber (links) op die per 1 december 2016 afscheid neemt als burgemeester van Zaanstad en voorzitter van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.Bruls gaat met veel enthousiasme aan de slag: “Ik ben blij met het in mij gestelde vertrouwen en wil graag mijn bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het Veiligheidsberaad en professionalisering van het IFV.”

Onder het bijna driejarig voorzitterschap van Faber is onder andere de Strategische Agenda tot stand gekomen, waarvan de eerste (deel)producten inmiddels zijn opgeleverd. Bruls blijft de uitvoering hiervan volgen: “De Strategische Agenda versterkt de onderlinge samenwerking tussen veiligheidsregio’s en met het Rijk. Deze samenwerking – samen met een landelijke effectieve aanpak van veiligheid – is essentieel voor een goede crisis- en risicobeheersing in Nederland. Uiteraard met ruimte voor de regionale eigenheid, want veiligheidsregio’s blijven verlengd lokaal bestuur.”

De voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland vormen samen het Veiligheidsberaad. Het Veiligheidsberaad is aanspreekpunt voor de minister van Veiligheid en Justitie om namens de veiligheidsregio’s afspraken te maken over rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dezelfde 25 voorzitters vormen tevens het algemeen bestuur van het IFV en beslissen over belangrijke organisatieveranderingen, organisatorische aangelegenheden en over beleidsinhoudelijke dossiers op het gebied van fysieke veiligheid.