World Risk Report: “Nederland in gevarenzone qua natuurrampen”

Nederland staat samen met de Bahama’s, Bangladesh, Frans Polynesië en Gambia in de top vijf van landen die relatief voor het grootste deel in de gevarenzone liggen voor wat betreft de kans op een natuurramp. Ons land is vooral kwetsbaar voor de stijging van de zeespiegel en loopt daarmee de grootste kans op een natuurramp in Europa; wereldwijd staan ‘we ‘op plaats 49, zo blijkt het World Risk Report van de Verengde Naties.

Voor het eerst is door wetenschappers in kaart gebracht welke laaggelegen delen van de bewoonde wereld kwetsbaar zijn voor de opwarming van de aarde en de stijging van de zeespiegel. Als het om absoluut landoppervlak in de gevarenzone gaat, voeren Rusland, Canada, de Verenigde Staten, China en Indonesië de lijst aan. De top vijf van landen waar het grootste aantal mensen in de gevarenzone woont, wordt gevormd door China, India, Bangladesh, Vietnam en Indonesië.

Gevarenzone

In het tijdschrift ‘Environment and Urbanization’ schrijven de onderzoekers dat wereldwijd 634 miljoen mensen in de gevarenzone leven ­ die is gedefinieerd als gebieden die minder dan tien meter boven zeeniveau liggen. In meer dan 180 landen wonen mensen in deze zone, en in zeventig procent van de landen liggen er stedelijke gebieden met meer dan vijf miljoen inwoners in. Het gaat onder meer om Tokyo, New York, Mumbai, Shanghai, Jakarta en Dhaka. Landen zouden moeten overwegen niet meer te bouwen in risicogebieden, stellen de onderzoekers. Het VN­-panel voor klimaatverandering (IPCC) presenteert volgende week een rapport over de schade die zeeniveaustijging nu al toebrengt aan kusten wereldwijd. Vooral in ontwikkelingslanden wordt dit een enorm probleem. Dat geldt ook voor de problematiek die in ‘Environment and Urbanization’ wordt beschreven.

The WorldRiskIndex wordt berekend aan de hand van 28 individuele indicators, en indexeert het risico van 171 landen aan de hand van vijf natuurlijke risico’s: aardbevingen, orkanen, overstromingen, droogte en de gevolgen van een stijgende zeespiegel. De kans dat een overstroming of storm wordt geclassificeerd als ramp is in de meeste jaren vele malen groter dan bijvoorbeeld een langdurige droogte. Bij het schatten van het risico op natuurrampen wordt verder nog rekening gehouden met vier variabelen: blootstelling, kwetsbaarheid, infrastructuur en maatschappelijk aanpassingsvermogen. Nederland heeft een hoge blootstelling (overstroming), maar kan goed met een eventuele ramp omgaan (veel geld) en heeft bovendien de technologie om een ramp te voorkomen (deltawerken).