Wereldwijde piraterij in naar laagste niveau sinds 1995

Ondanks een toename van het aantal ontvoeringen voor bemanningsleden voor losgeld in vooral West-Afrika heeft het aantal gevallen van piraterij en gewapende overvallen op schepen in de eerste helft van dit jaar het laagste niveau bereikt sinds 21 jaar. Uit cijfers van het International Maritime Bureau blijkt dat er in de eerste zes maanden van dit jaar 98 incidenten zijn geregistreerd, ruim een kwart (26,9%) minder dan de 134 gerapporteerde incidenten in dezelfde periode vorig jaar en veel minder dan in de ‘ hoogtijdagen’ van de piraterij op zee – 2004 en 2010 – toen er maar liefst 445 incidenten op zee werden gemeld.

Het ging tussen januari en eind juni van dit jaar om 72 gevallen van boarding, vijf kapingen van schepen en 12 pogingen daartoe en werd er op negen schepen geschoten. Bij alle incidenten werden in totaal 64 bemanningsleden gegijzeld tegen 250 een jaar eerder. Nigeria en Indonesië vormen de hot spots met elk 24 gemelde incidenten, die in de wateren rondom laatstgenoemd land een aanmerkelijke verbetering te noemen is ten opzichte van de 54 incidenten in de eerste helft van 2015. IMB-directeur Pottengal Mukundan  noemt de daling van het aantal incidenten bemoedigend en schrijft deze behalve aan de al genoemde verbetering in de Indonesische wateren toe aan het vrijwel terugdringen van de piraterij in voormalig hotspot Somalië. Daar staat volgens de IMB-directeur echter tegenover dat het aantal gevallen van gewelddadige overvallen op schepen toeneemt – vooral in Nigeria – en ook het aantal gijzelingen van bemanningsleden voor losgeld (54) een opwaartse lijn vertoont. “De dreiging van piraterij blijft dan ook bestaan, ook in Somalië en de Golf van Guinee. Eigenaren en bemanning van schepen moeten dan ook waakzaam blijven, aandacht blijven besteden aan de beveiliging en alle aanvallen en pogingen daartoe rapporteren bij de (lokale0 autoriteiten”, benadrukt Mukundan.

 Nigeria hotspot voor ontvoeringen

Ondanks de verbeteringen neemt het aantal ontvoeringen om losgeld toe: 44 gevallen in de eerste helft van dit jaar waarvan er 24 plaatsvonden in Nigeria, tegen slechts tien in dezelfde periode in 2015. Ook in de Golf van Guinee is er naast kapingen voor de lading sprake van een toename van het aantal kidnappingen voor losgeld: zeven van de tien kidnap-incidenten waarbij gewapende bendes met geweld aan boord van schepen kwamen. In Nigeria zijn de kapingsincidenten meestal gewelddadig: acht van de negen aanvallen waarbij geschoten is. Volgens het IMB worden veel incidenten niet gemeld.De inspanningen van IMB’s Piracy Reporting Centre om met de Indonesische autoriteiten om de veiligheid te verbeteren in zowel de havens als de wateren in de regio, werpen volgens de organisatie vrucht af. Het aantal kapingsincidenten halveerde in vergelijking met vorig jaar van 54 naar 24.