VPO wil hét kenniscentrum zijn voor overheden op het gebied van risicomanagement en verzekeringen

VPO (VerzekeringsPlatformOverheden), het landelijke overlegorgaan voor gemeentelijke en provinciale overheden, waterschappen en veiligheidsrisico’s, wil uitgroeien tot hét kenniscentrum voor overheden op het gebied van risicomanagement en verzekeringsaangelegenheden door de aangesloten overheidsinstanties op beide terreinen praktische handreikingen en ondersteuning te bieden. Bovendien wil het nog nadrukkelijker gaan fungeren als gesprekspartner en aanspreekpunt voor de verzekeringsmarkt. Dat stelt voorzitter Hanna Tjerks (Gemeente Alkmaar) in een interview in de binnenkort verschijnende editie van het digitale magazine van Risk & Business.

Daarin geeft zij onder meer aan als VPO een bijdrage te willen leveren aan bevordering van de (risico)bewustwording bij gemeenten. “Het is een gegeven dat risicomanagement bij veel gemeenten nog in de kinderschoenen staat. Als het al is opgepakt, dan is dat vooral vanuit de afdeling financiën, door de controllers.” Toch ziet zij een tendens in de goede richting. “Zeker na calamiteiten als Enschede, Volendam en Alphen aan den Rijn, laait de aandacht voor risicomanagement vaak weer op. Maar het is in onze optiek nog lang niet voldoende. Om niet al te afhankelijk worden van de verzekeringsmarkt is het zaak voldoende kennis in huis te hebben, zowel op verzekerings- als riskmanagementgebied. Want alleen dan kun je de als gemeente de juiste keuzes maken. Alleen verzekeringstechnische kennis is te weinig voor een goed riskmanagementbeleid. Daarom zou ik willen pleiten voor een aparte opleiding riskmanagement, die specifiek is toegespitst op de problematiek van de overheden. Daarvoor willen wij ons als VPO sterk maken.”

In het interview stelt zij dat de verzekeringsbranche in het algemeen nog wat traditioneel omgaat met de risico’ s die overheden willen afdekken. “Er wordt door zowel verzekeraars als makelaars nog teveel in hokjes en productoplossingen gedacht. Neem bijvoorbeeld destijds het WGAM-risico (werkgeversaansprakelijkheid motorvoertuigen). Dat kon niet meeverzekerd worden op een reeds bestaande polis, maar daar moest weer een aparte verzekering voor komen.” Zij zou het toejuichen wanneer er vanuit  beide werelden meer denktanks zouden komen om gezamenlijk tot betere verzekerings- en riskmanagementoplossingen te komen.”