VNAB: druk programma aan lunch & learn-sessies en bijeenkomsten Kenniscafé in augustus en september

Na een succesvolle start in de eerste helft van dit jaar gaat de VNAB in haar kennis- en ontmoetingscentrum aan de Boompjes in Rotterdam deze maand  door met de organisatie van de Lunch & Learn-sessies en de bijeenkomsten van het Kenniscafé. Daarnaast staat er voor 23 augustus  a.s. een speciale bijeenkomst  op het programma over de Q&A die De Nederlandsche Bank publiceert over de Sanctiewet.  .

De kick off van het ‘kennis-seizoen’ is op donderdag 18 augustus a.s. met ‘de VNAB Start of the Season Pubquiz’. Onder leiding van quizmaster Ad Westerhof en co-host Mop van Tiggele strijden ‘coas-professionals’ in teamverband om ‘felbegeerde prijzen en natuurlijk de eer’. “Hierbij wordt de parate kennis getest in categorieën als ‘Schat de schade’, ‘Ken uw branche’ en ‘De markt van toen’. De bijeenkomst vindt vanaf 15.30 uur plaats en wordt afgsloten met een prijsuitreiking en netwerkborrel

Sanctiewet

De VNAB organiseert op 23 augustus a.s. in het eigen kennis- en ontmoetingscentrum aan de Boompjes in Rotterdam een speciale bijeenkomst  over de Q&A die De Nederlandsche Bank publiceert over de Sanctiewet. ” Omdat een dergelijke tekst altijd weer vragen oproept organiseren het Verbond en de VNAB samen een sessie, waarin DNB een toelichting zal geven op de Q&A en waarschijnlijk twee marktpartijen een best practice  presenteren”, aldus de VNAB in een toelichting. Naast het Verbond en de VNAB  worden ook delegaties van Adfiz en de NVGA uitgenodigd. De bijeenkomst, die van 15.30 tot 17.30 wordt gehouden, wordt afgesloten met een netwerkborrel. Alleen medewerkers van makelaars- en verzekeraarsleden van de VNAB en  van het Verbond kunnen zich voor de bijeenkomst aanmelden.

 Brand: Normalisatie van elektrische installaties

Op 29 augustus a.s. is er van 12.00 tot 13.30 uur een lunch- & learn-bijeenkomst plaats over de normalisatie van elektrische installaties. Sprekers zijn  Rogier Seinstra en Olaf van Alst (Marsh) en prof. mr. Mop van Tiggele (Erasmus Universiteit). Door de toenemende normalisatie-normen voor elektrische installaties krijgt de verzekerde een norm voor de kwaliteit van inspectie opgedrongen waar hij zelf geen of onvoldoende verstand van heeft of hoeft te hebben. Zelfs lijkt het erop dat de kwaliteit van de installatie, waar het allemaal om begon, wat uit beeld lijkt te raken. Olaf van Aalst en Rogier Seinstra bekijken de ontwikkeling rondom normalisatie vanuit consultancy en broking-perspectief. Mop van Tiggele schetst daarbij een juridisch kader en gaat in op de implicaties die gewezen uitspraken (kunnen) hebben.

Varia: De curator en de aansprakelijkheidsverzekering

Op 12 september a.s. vindt van 12:00 uur tot 13:30 uur een lunch- & learn-bijeenkomst plaats met als titel ‘De curator en de aansprakelijkheidsstelling. Spreker is mr. Olaf Zwijnenberg van V&A Advocaten. Hij zal aan de hand van praktijkvoorbeelden ingaan op de positie van de curator en de verschillende aspecten die spelen bij een aansprakelijkheidsverzekering in geval van een faillissement. In een toelichting schrijft de VNAB: “De verzekeringsrechtelijke verhouding bestaat over het algemeen uit de (aansprakelijkheids)verzekeraar en de verzekeringnemer/verzekerde, maar in geval van een faillissement dient zich een ongenode gast aan: de curator. Zijn komst leidt veelal tot een nieuw krachtenveld, zowel in de verzekeringsrechtelijke, maar ook in de aansprakelijkheidsrechtelijke verhouding. Voorts leidt zijn komst tot allerlei nadere verzekeringsrechtelijke vraagstukken, onder meer ten aanzien van de (mogelijke) beëindiging van de verzekeringsovereenkomst.”

Mededinging  en verzekering. Het einde van de groepsvrijsellingsverordening in zicht?

Dat is de titel van het kenniscafé op 15 september a.s.: van 16.00 tot 18:00 uur. De Europese Commissie publiceerde recent haar voorlopige bevindingen inzake de werking van de groepsvrijstellingsverordening voor de verzekeringssector. Deze verordening geeft voor bepaalde samenwerkingsvormen in de verzekeringssector een vrijstelling van het kartelverbod. Het einde van deze uitzonderingspositie lijkt echter in zicht te zijn. Spreker is mr. drs. Gerard Baak (Erasmus Universiteit), die een proefschrift schrijft over (onder meer) deze materie. Hij geeft inzage in zijn onderzoek en schets tijdens het Kenniscafé wat de context van de groepsvrijstellingsverordening is en gaat in op de vraag wat dat voor de praktijk betekent.

De opzetclausulue in de aansprakelijkheidsverzekering

De opzetclausule in de aansprakelijkheidsverzekering. Eigen schuld in het verzekeringsrecht nader geduid en vooral: is het geen tijd voor afschaffing van de clausule? Dat is de lange titel van de lunch- & learn-bijeenkomst op 26 september a.s: van 12.00 tot 13.30 uur.Spreker: Prof.mr. Mop van Tiggele, hoogleraar Verzekeringsrecht EUR/RU, adviseur Kennis en kennisborging VNAB. Alweer in het jaar 2000 werd de opzetclausule in de huidige vorm voorgesteld en (door goeddeels alle verzekeraars) overgenomen. Inmiddels is er een behoorlijk aantal uitspraken gewezen, waarin deze ‘nieuwe’ opzetuitsluiting centraal stond. Prof. mr. Mop van Tiggele duidt de uitspraken zoals deze gewezen zijn en stelt centraal de vraag of het nou allemaal aan het worden is zoals ‘we’ dat bedoelden. En als dat niet zo is, of het dan geen tijd is voor een nieuwe fase.