Verzekeringsbranche komt nog steeds onvoldoende tegemoet aan wensen en behoeften Britse risk & insurance managers

Verzekeraars en riskmanagers moeten meer samenwerken en daarvoor is zeker voor het vinden van adequate oplossingen voor nieuwe, niet-traditionele risico’s een cultuurverandering nodig, zo blijkt  uit een onderzoek onder Britse risk & insurance managers, aangesloten bij brancheorganisatie AIRMIC. Daarin komt naar voren dat verzekeraars weliswaar harder dan ooit werken op het gebied van innovatie en er zeker ook op het terrein van cyberrisico’s een aanzienlijke vooruitgang is geboekt, maar ook dat verdere verbetering dringend gewenst is. Slechts één procent van de AIRMIC-leden bestempelt verzekeraars als highly innovative  bijna de helft (49%) is van mening dat verzekeraars niet of nauwelijks innovatief zijn. Het aantal AIRMIC-leden dat de verzekeringsbranche een gebrek aan innovatie verwijt is de afgelopen twee jaar meer dan verdubbeld.

Op hun beurt geven verzekeraars aan dat risk & insurance managers  er onvoldoende in slagen om de door verzekeraars aangedragen creatieve oplossingen er bij hun superieuren door te krijgen. Hierdoor ontstaat volgens de onderzoekers het gevaar dat verzekeraars hun interesse verliezen in het creëren van adequate verzekeringsoplossingen voor nieuwe, niet-traditionele risico’s. Volgens AIRMIC moeten risk-& insurance  managers beseffen dat dergelijke verzekeringsdekkingen  duurder zijn en een meer  gemeenschappelijke en bedrijfsbrede aanpak vereisen. ”En daarvoor is een cultuurverandering nodig” aldus de onderzoekers.

Meer punten van zorg

Tijdens de deze week gehouden AIRMIC-conferentie kwam ook op andere fronten naar voren dat de verzekeringsbranche nog steeds onvoldoende tegemoet komt aan de wensen en behoeften van de Britse risk & insurance managers. Behalve op het gebied van cyber, dat de beroepsgroep de meeste zorgen baart,  moet er volgens de klant ook betere verzekeringsoplossingen komen voor risico’s  als terrorisme en kidnap & ransom, en reputatieverlies. Andere punten van kritiek en zorg bij risk & insurance managers zijn belangenverstrengeling aan makelaarszijde en fouten en vertraging in de polisafgifte en verstrekking van andere documenten (beiden 41%); een kwart is bezorgd over door makelaars gecontroleerde verzekeringscapaciteit. Het aantal AIRMIC-leden dat vindt dat de schaderegeling wordt vertraagd door dat verzekeraars meer laten uitvoeren of gewoonweg later betalen is gestegen van 28% in 2014 naar 44% vorig jaar.

Daar staat tegenover dat Britse bedrijven meer tevreden zijn geworden over het aanbod aan capaciteit (63%), betere tarieven (58,5%), polisvoorwaarden (47%) en verbeterde dekkingen (45,5%).Positieve geluiden laten de AIRMIC- ook horen over de brandpremies: deze dalen gemiddeld met 6% maar voor de grotere risico’s kan de reductie oplopen tot 25%. “Verzekeraars zijn in de huidige sterk concurrerende markt bereid  hun premieniveau te verlagen om bestaande klanten te behouden”, aldus de onderzoekers.