Verbond lanceert Insurance Academy

Het Verbond gaat het aanbod aan zijn leden verder professionaliseren. Daarvoor lanceert de branchevereniging de Insurance Academy. Nadruk ligt op het vergroten en verspreiden van kennis, verbinden van leden en stakeholders en innovatie. “Niet geheel nieuw voor ons, we organiseren al flink wat”, legt directeur Leo De Boer uit. “Maar vanaf nu doen we dat allemaal onder de vlag van de Insurance Academy. Dat zorgt voor een steviger fundament.”

Kennis vergaren en delen wordt steeds belangrijker. Want de vraag van de klant verandert steeds sneller, net als de mogelijkheden om daarop in te spelen. Daarom moet kennis van medewerkers in de verzekeringsbranche up-to-date zijn en verder reiken dan vandaag. De Boer: “Bij het Verbond en bij onze leden zit ontzettend veel kennis. Dat merken we vaak genoeg tijdens bijeenkomsten en vergaderingen. In de Insurance Academy willen we die beter samenbrengen en bijvoorbeeld koppelen aan de kennis van externe partijen.”

Een steviger basis dus en meer kruisbestuiving. Maar ook een vernieuwde aanpak. De Boer: “We hebben een flink portfolio opgebouwd. De bijeenkomsten van het Verbond bijvoorbeeld, zijn bekend en worden goed gewaardeerd. De verschillende diensten, ook die we met externe partners organiseren, gaan we nu bundelen en overzichtelijk maken. Daarnaast introduceren we nieuwe middelen als Academy Talks. Daarin worden verzekeraars kort bijgepraat over ontwikkelingen in de sector, denk aan nieuwe regelgeving.” Verder worden de webinars uitgebreid, waarmee het Verbond onlangs een begin maakte.

De Insurance Academy werkt aan drie pijlers: verzekeringsthema’s, wet- en regelgeving en trends en innovatie. “Innovatie is en wordt de komende jaren een nog belangrijker thema waarbij we leden willen ondersteunen. De Academy biedt daarvoor, naast de bekende trendavonden en innovatiesessies in het insuranceLAB, onder meer het programma Let’s Innovate! aan, dat verder gaat dan praten over innovatie. Denk aan workshops om kennis te verdiepen en nieuwe vaardigheden op te doen. Daarbij is vooral veel aandacht voor interactie en toepassing.” Komende tijd krijgt de innovatiepijler nog meer richting dankzij de Innovatieagenda, opgesteld samen met TNO als vervolg op het trendrapport uit 2013. Hierin staan concrete acties die de branche de komende tijd uitvoert om te werken aan een toekomstbestendige bedrijfsvoering. Meer weten? Kijk op www.verzekeraars.nl/insuranceacademy.