Topsector Transport en opslag zorgt voor meeste export van diensten  

De topsector Transport en opslag exporteerde in 2014 voor ruim 22 miljard euro aan diensten. Dat was 15% van de diensten die Nederlandse bedrijven over de grens verleenden. Dit betreft onder andere het vervoer van goederen en personen voor buitenlandse opdrachtgevers en daarbij ondersteunende activiteiten zoals planning, overpakken en het onderhoud van transportmiddelen, zo blijkt uit de eerste publicatie van CBS over de uitvoer van diensten naar topsectoren.

In 2011 hebben vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid negen onderdelen van het bedrijfsleven als topsectoren aangewezen, waarop de overheid een deel van het bedrijvenbeleid richt.  De andere acht topsectoren zijn high tech, chemie, de creatieve industrie, life sciences & health,  energie,  agri & food, water en tuinbouw. Bij elkaar exporteerden de topsectoren in 2014 voor 48 miljard euro aan diensten. Daaronder vallen bijvoorbeeld transport, onderzoek, advies en royalties voor het gebruik van handelsmerken en licenties, audiovisueel materiaal en databases. De topsectoren waren goed voor 32% van de totale export van diensten.

Per sector

Naast de topsector Transport en opslag (22 miljard euro) exporteerden bedrijven in de Hightechsystemen en –materialen voor bijna 13 miljard euro aan diensten en leverde de chemie voor 4 miljard euro aan diensten aan het buitenland. Bij de creatieve industrie beliep de expert een kleine 3,2 miljard euro, bij life sciences & health ca. 2 miljard euro,  bij energie 1,8 miljard euro, agri & food  1,7 miljard euro, water ca. 600 miljoen euro en tuinbouw ca 400 miljoen euro. In de Creatieve industrie leverden ruim 8 700 bedrijven diensten aan het buitenland, voor ongeveer 360.000 euro per bedrijf. Daarmee is het de topsector met de meeste exporteurs van diensten, maar ook de kleinste. De Tuinbouwsector exporteerde voor 560.000 euro per bedrijf. Daar tegenover staan de Chemie en life sciences & health, waar enkele honderden bedrijven voor miljoenen euro’s aan diensten uitvoerden.

Van de bedrijven in de topsectoren exporteerde 7% diensten naar het buitenland. De energiesector spande daarbij de kroon met 27% van de bedrijven. In de agri & food en de tuinbouw leverde maar 2% van de bedrijven diensten over de grens. Uitvoerwaarde van diensten per bedrijf naar topsector. Naast diensten exporteerden de topsectoren ook voor 168 miljard euro aan goederen, dat is 39% van alle goederenexport. Niet elke sector is in dezelfde mate betrokken bij de uitvoer van diensten of goederen. Hightechsystemen en –materialen nam in 2014 zowel 9% van de totale export van diensten voor zijn rekening als 11% van de export van goederen. Ook in de life sciences & health lagen de aandelen van de export van diensten en goederen dicht bij elkaar. Het belang van de creatieve industrie en transport en opslag was duidelijk groter voor de export van diensten dan voor goederen. Bij de chemie was dit juist andersom