Titus Tiel Groenesteege (PON) winnaar NARIM Award 2016

Titus Tiel Groenesteege,directeur Risk & Insurance bij Pon, is de winnaar geworden van de NARIM Award won. Daarmee is hij de opvolger geworden van Otto Bekouw (Philips) die deze award vorig jaar won. Tiel Groenesteege kreeg tijdens het 20ste Narim Congres de prijs overhandigd uit handen van NARIM-bestuurslid Tjerk van Dijk. In het juryrapport wordt Tiel Groenesteege omschreven als een risk & insurance manager die innovatief is, open staat voor alternatieve en creatieve verzekeringsoplossingen, zich sterk maakt voor het samenspel binnen de driekhoek makelaar, verzekeraar klant en in staat is te schakelen van een helicopterview naar microniveau.

Daarnaast werd voor het eerst de Edwin Meyer Award uitgereikt, ingesteld als eerbetoon aan de vorig jaar overleden general manager  Risk & Insurance  Management bij  Arcelor Mittal, die zich onder meer als docent van de masteropleiding Enterprise Risk Management aan de UVA altijd sterk heeft gemaakt voor opleidingen en het naar een hoger niveau tillen van het vak.. De naar hem vernoemde award is voor de student aan de opleiding die de beste scriptie heeft geschreven.  Arjen Ronner, hoogleraar ERM, reikte de eerste Edwin Meyer Award ut aan Martine Deveneijns (Willis), voor haar scriptie over de personeelsrisico’s van bedrijven. De risico’s van werknemers, met name de gezondheidsrisico’s , worden binnen het bedrijfsleven vaak onderbelicht”, aldus de winnares.

Gevraagd naar de grote veranderingen in het 20-jarig bestaan van de NARIM zei voorzitter Annemarie Schouw onder meer dat het vak mede door de ontwikkeling vans specifieke opleidingen sterk is geprofessionaliseerd en dat de risk & insurance managers een meer strategische rol vervullen binnen de bedrijven waarvoor ze werken. Zij besloot met de boodschap aan de markt dat er meer kennis met elkaar moet worden gedeeld.Verwijzend naar het congresthema ‘ Facing the future’ zei  FERMA-voorzitter Joop Willaert dat alle riskmanagementorganisaties in Europa met dit thema bezig zijn Op de vraag wat hij bereikt wil hebben als zijn  tweejarig voorzitterschap voorbij is (in 2017) zei hij als eerste een nog beter contact na te streven Daarnaast moet de hogere vakopleiding een feit zijn, willen we als FERMA een gesprekspartner zijn bij alle Europese instituten en moet het vak van risk & insurance manager nog meer erkenning krijgen binnen bedrijven dan nu het geval is. We hebben op dat vlak reeds de nodige stappen gezet, maar we zijn er nog niet.”