Stichting Schadegarant werkt aan nieuw samenwerkingsmodel

 

In het huidige samenwerkingsmodel van Stichting Schadegarant wordt ervan uitgegaan dat alle soorten autoschaden integraal binnen één bedrijf hersteld kunnen worden. De ontwikkelingen en toenemende specialisaties die in de markt zichtbaar zijn, maken dat de inrichting van dit samenwerkingsmodel in de toekomst minder goed zal aansluiten bij de bedrijfsvoering van hedendaagse autoschadeherstelbedrijven. Om die reden werkt Stichting Schadegarant nu aan een nieuw samenwerkingsmodel met autoschadeherstelbedrijven, dat bedrijven de mogelijkheid biedt zich in te schrijven voor het herstellen van cosmetische, niet-cosmetische of beide specialisaties.

Het nieuwe samenwerkingsmodel zal medio volgend jaar van kracht worden Tot die tijd biedt Stichting Schadegarant alle bedrijven die een samenwerkingsovereenkomst voor het jaar 2016 hebben gesloten de mogelijkheid om onder dezelfde voorwaarden een nieuwe samenwerkingsovereenkomst te sluiten voor de beperkte duur van zes maanden onder dezelfde voorwaarden als vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst voor 2016.

Meer ruimte voor ondernemerschap

In een afgelopen week verschenen nieuwsbrief licht de Stichting Schadegarant de verandering als volgt toe: “Met dit nieuwe samenwerkingsmodel, bieden wij meer ruimte voor ondernemerschap. Wij willen als businesspartner met bedrijven samenwerken en op die manier nog betere resultaten behalen. Door in te spelen op de ruimte die de markt vraagt kan deze doelstelling behaald worden. “Een groeiend aantal bedrijven maakt in de praktijk al onderscheid tussen cosmetische en niet-cosmetische schade. Dat levert aantoonbare efficiency- en kostenvoordelen op. Deze eerste stap naar opdrachtdifferentiatie is ook van belang om op termijn de juiste kwaliteit en veiligheid te kunnen borgen.”

 Omdat de doorlooptijd voor het herstel van cosmetische schades substantieel korter is, wordt het volgens Schadegarant mogelijk om alternatieven voor het vervangend vervoer (bijvoorbeeld: haal/brengdiensten, goede werkplekvoorziening, (elektrische) fietsen etc.) te realiseren die goed passen bij de behoeften van verzekerde en de dienstverlening die verzekeraars willen bieden. “Wij gaan de inzet van dit soort voorzieningen stimuleren door deze bijvoorbeeld als onderdeel van de eXperate kwalificatie op te nemen. Verder onderzoekt Stichting Schadegarant de mogelijkheden om voor cosmetische schaden alternatieve (goedkopere) calculatiemiddelen te faciliteren binnen eXchange.”

Distributiefunctie

Stichting Schadegarant benadrukt ook in het nieuwe model met dealerbedrijven samen te blijven werken voor het vervullen van de distributiefunctie. “Daarnaast zullen autoschadeherstelbedrijven die kiezen voor één specialisme ook met een vaste uitbestedingspartner voor Schadeherstel gaan samenwerken. Zij gaan de distributiefunctie vervullen om te borgen dat klanten altijd geholpen worden. Een gespecialiseerd autoschadeherstelbedrijf zal, net zoals een dealerbedrijf met de distributiefunctie, gedurende het gehele schadeafwikkelingsproces het aanspreekpunt voor de klant blijven. Dealerbedrijven met de distributiefunctie kunnen in het nieuwe samenwerkingsmodel met betrekking tot hun uitbestedingspartner(s) kiezen voor een bedrijf dat beide specialismen in huis heeft, of voor twee verschillende bedrijven die respectievelijk het cosmetische en niet-cosmetische herstel kunnen uitvoeren.”

eXperate
In het nieuwe samenwerkingsmodel zullen de prestaties van de bij Stichting Schadegarant aangesloten bedrijven ook door middel van eXperate met elkaar vergeleken worden. In het online postcodezoekprogramma van Stichting Schadegarant zal echter geen onderscheid meer gemaakt worden tussen hoger gekwalificeerde (A en B) en lager gekwalificeerde (C en D) bedrijven. Het behaalde aantal punten blijft voor bedrijven van onverminderd belang. Zo zal de volgorde waarin de bedrijven worden getoond gebaseerd blijven op het totale aantal in eXperate behaalde punten. Verzekeraars en volmachten blijven de prestaties van bedrijven hanteren als basis voor de sturing van verzekerden, aldus de Stichting Schadegarant.