Stichting Salvage en Veiligheidsregio Gelderland-Zuid beginnen pilot automatisch alarmeren

 

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid start maandag 23 mei a.s. met een pilot automatisch alarmeren van Stichting Salvage bij een drietal incident scenario’s. Nu is alarmering nog afhankelijk van de beoordeling van de hoogst leidinggevende ter plaatse van de brandweer of bevolkingszorg.  In overleg met Gelderland-Zuid wordt de meldkamer van Salvage door de meldkamer Gelderland-Zuid voortaan automatisch geïnformeerd bij een brand in een gebouw (vanaf opschaling middelbrand), brand met een rietenkap en bij een explosie/ontploffing.  In alle drie de gevallen zal er een taak in het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS) verschijnen om Salvage te waarschuwen.Indien de proef in Gelderland-Zuid succesvol blijkt te zijn, wordt de pilot door Stichting Salvage verder uitgerold in primair Oost Nederland en later ook de andere regio’s.

Aanleiding

Sinds 2012 zijn er door Stichting Salvage met de Managementraad Bevolkingszorg afspraken gemaakt over de taken en verantwoordelijkheden op de raakvlakken tussen bevolkingszorg en Stichting Salvage. Deze afspraken zijn geborgd in een Protocol van afspraken, dat in 2016 is herzien. Bij de landelijke evaluatie van het protocol van afspraken, kwam naar voren dat de alarmering van Stichting Salvage naar de mening van de Salvagecoördinatoren in ruim 30% van de gevallen te laat was.  Een te late oproep betekent dat :

  • er geen gedupeerden meer aanwezig zijn of dat geen volledig beeld verkregen kan worden van het aantal betrokken gedupeerden en waar ze zijn ondergebracht.
  • er bij afwezigheid van gedupeerden geen sturing kan worden gegeven aan beredderende maatregelen.
  • er geen contactpersonen van bedrijven meer aanwezig waardoor overleg over directe maatregelen vaak niet mogelijk is.
  • het lastig wordt om verzekeraars te informeren welke van hun verzekerden betrokken zijn. Daardoor komt ook de schadeafhandeling vertraagd op gang.

Door een snellere alarmering kan de Salvagecoördinator van Stichting Salvage eerder ter plaatse komen en in overleg treden met gedupeerden en de hoogst leidinggevende van de brandweer of bevolkingszorg.