Sander Bunschoten (Surveylinq) waarschuwt transportsector voor vakantieschades

 

De transportsector loopt elke vakantieperiode een aanmerkelijk groter risico op schades en aansprakelijkheidsclaims dan in de rest van het jaar. Dat concludeert schade-expert Sander Bunschoten, werkzaam bij Schadelinq en Special Port Services,  op basis van zijn eigen, jarenlange ervaring als schade-expert en schade-onderzoeker in de transport- en goederensector.  “Het gaat in verreweg de meeste gevallen om schades en claims die hun oorsprong vinden in omstandigheden die normaliter niet tot problemen leiden. Onbekendheid van de (vervangende)  chauffeur met de vrachtwagen, de  route, het drukke vakantieverkeer en de specifieke kenmerken van de lading en de bijzondere omstandigheden bij de klant, ligt veelal hieraan ten grondslag.”

Bunschoten zegt zich er al jaren over te verbazen dat mensen privé zich vaak beter voorbereiden op de vakantieperiode dan veel bedrijven in de transport- en goederensector dat doen.   “Een goede voorbereiding is ook hier het halve werk. Ondernemingen en andere bedrijven in deze sector die hun (vakantie)medewerkers nadrukkelijk informeren over de werkzaamheden en de bijzondere aandachtspunten hebben aantoonbaar minder schades dan gemiddeld. Hij raadt bedrijven in de transportbranche dan ook aan hier meer werk van te maken. “Dat kan veel schades en aansprakelijkheidsclaims voorkomen.”

Waar wringt de schoen? Bunschoten: “Vooral in de onbekendheid. In de regel rijden chauffeurs in dezelfde (vertrouwde) wagen die ze door en door kennen en ook vaak met dezelfde lading naar klanten waar ze vaak al eerder zijn geweest en waar ze daardoor op de hoogte zijn van de omstandigheden ter plaatse. Ook kennen ze doorgaans de specifieke eigenschappen van de lading – zeker bij koeltransporten is de juiste instelling van de temperatuur uitermate belangrijk  – de eventuele diefstalgevoeligheid en kwetsbaarheid van andere producten of specifieke bijzonderheden van bijvoorbeeld de verpakking. De vervangers van de chauffeur  tijdens de vakantieperiode zijn hiermee minder bekend en dat vergroot, zo leert de praktijk van alledag, de kans op schade.”

Volgens de schade-expert speler er daarnaast nog enkele aspecten die voor een verhoogd schaderisico kunnen zorgen. Zoals de drukte op de weg door het vele vakantieverkeer, warmer weer – laaghangende zon (meer kans op ongeval), raampje open bij tijdelijke afwezigheid (grotere diefstalkans)  en, zeker bij transporten naar Engeland, de onbekendheid met de vluchtelingenproblematiek. Met het oog op dat laatste heeft Bunschoten samen met enkele collega’s het initiatief genomen voor een vestiging op het haventerrein van Dover in Engeland. “Hiermee kunnen we met snelle, professionele en praktische inspecties en interventies ter plekke de schadelast voor zowel transportbedrijven als verzekeraars als gevolg van bijvoorbeeld vertraging, afgekeurde goederen, materiële beschadiging en dergelijke beperken en tegelijkertijd de onnodige verspilling van voedsel tegengaan”, aldus Bunschoten, die bedrijven desgewenst met praktische adviezen kan bijstaan om de kans op schades en aansprakeljjkheidsclaims zoveel mogelijk te beperken.