Riskmanagers zien grootste bedreiging in economische  omstandig-heden, verstoring bedrijfscontinuïteit en politieke onzekerheid

Europese riskmanagers zien de grootste bedreigingen in de economische omstandigheden, verstoring van de productie- en bedrijfscontinuïteit (60%) en de politieke en marktinstabiliteit (59%) in hun land. Dat blijkt uit de 8e  European Risk and Insurance Survey van FERMA, de Europese koepel van nationale riskmanagementorganisaties. Bij de twee eerstgenoemde risico’s is er sprake van een fors toenemende bezorgdheid bij het riskmanagersgilde. Zagen in 2014 nog 47% van de riskmanagers in de economische situatie een bedreiging voor de bedrijfscontinuïteit; dit jaar is dat percentage toegenomen tot 63%, waarmee dit risico steeg van de vijfde naar de eerste plek. Verstoring van de bedrijfscontinuïteit is nieuw in de Top-10 risico’s en staat met 60 % op de tweede plaats, op de voet gevolgd door politieke onzekerheid (59%).

Ook het niet voldoen aan de wet- en regelgeving en de forse concurrentie worden door de Europese riskmanagers als high risk bestempeld. Tot de tien grootste ondernemingsrisico’s moeten volgens hen ook worden gerekend reputatieverlies/merkbeschadiging, cyberaanvallen/bescherming privacygegevens, marktstrategie/klanten, IT-systemen en datacenters en de renteontwikkeling/wisselkoersen.

In het FERMA-onderzoek is ook gevraagd voor welke risico’s zij het meest en minst tevreden zijn over de impact van de getroffen risicobeperkende inspanningen. Het minst content zijn zij over de vermindering van de bedrijfsbedreigingen met betrekking tot de economische omstandigheden, de politieke instabiliteit (crisis, oorlog, veranderde wet- en regelgeving), toenemende fiscale wet- regelgeving, human resources, foutieve  strategische projecten. Daar staat tegenover dat de Europese riskmanagers het meest te spreken zijn over de gerealiseerde risicobeheersing met betrekking tot vermogensverlies (gebouwen, werkapparatuur), veiligheid en gezondheid, beveiliging, kwaliteit van producten en diensten en milieu en duurzaamheid.

Van alle deelnemende riskmanagers kiest twee derde (66%) er voor om de financiële gevolgen van het verlies van eigendommen (gebouwen, apparatuur/machines) over te dragen naar bijv. een verzekeraar. In mindere mate ziet men risktransfer als oplossing ter beperking van risico’s als terrorisme (46%), verstoring bedrijfscontinuïteit/bedrijfsschade (34%), de renteontwikkeling/valutakoersen (33%) en supply chain, outsouting/offshoring, logistiek en vervoer (29%). Daarnaast vinden de respondenten (68%) het nodig dat er risicobeperkende maatregelen worden getroffen ter voorkoming van het mislukken van strategische projecten. Op de tweede plek volgen beveiliging (66%), fraude en omkoping (65%), veiligheid en gezondheid (65%) en aanpassingen aan de wet- en regelgeving. Risico’s die voor eigen rekening worden genomen (acceptance) zijn de economische ontwikkelingen (69%), demografische ontwikkelingen (68%), politieke en overige instabiliteit (66%), toenemen fiscale wet- en regeling (56%) en de concurrentie (48%).