Onderzoek RMS: Geen sterke samenhang tussen omvang haven en schadepotentie

Grote havens betekenen per definitie grote hoeveelheden aan goederen en als gevolg hiervan dus ook een groot cumulatierisico, zou je denken. Verrassenderwijs wijst een onderzoek van riskmanagementbedrijf RMS (Risk Management Solutions) uit dat er geen sterke samenhang bestaat tussen enerzijds de omvang van een haven en anderzijds het potentiële schadebedrag bij een grote calamiteit, zoals aardbevingen en (zware) stormen. In de Top-10 van havens met de grootste schadepotentie staan niet de allergrootste containerhubs die het hoogste schaderisico met zich nemen, maar een viertal relatief kleine(re) havens, waaronder Placquemines (Louisiana, VS), Pascagoula (Mississippi, VS), Bremerhaven in Duitsland en Le Havre in Frankrijk. Opmerkelijk is verder dat zes van de tien havens met de grootste schadepotentie in de VS zijn gelegen, terwijl daarnaast twee havens in zowel de Azië/Pacific –regio als in Europa volgens de onderzoekers major concerns veroorzaken.

Aanleiding voor het RMS-onderzoek vormen de drie grote marine-calamiteiten die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan: vorig jaar de explosie in de Chinese haven Tianjin, de superstorm Sandy in 2012 (beide schade ca 2,69 miljard euro) en in 2011 de aardbeving/tsunami in Tohoku, Japan (1,79 miljard euro). Uit het onderzoek komt de Japanse haven Nagoya uit de bus als de haven met het grootste potentieel aan goederenschade ($ 2,3miljard).

Ook Chris Folkman, directeur productmanagement bij RMS, wijst op de verrassende uitkomst van het onderzoek dat er geen sterke correlatie bestaat tussen de omvang van een haven en het potentiële schaderisico. “Zo heeft China weliswaar het grootste volume aan containervervoer, maar wijst ons onderzoek juist uit dat meerdere kleinere Amerikaanse haven een groter risico vormen, grotendeels vanwege de kans op orkanen. Gedateerde riskbeoordelings-tools en –technieken en onvolledige data dragen bij aan verhoging van het schaderisico voor havenlocaties, vooral voor weer- en klimaat gerelateerde calamiteiten.

“Velen in de marine-sector hebben niet het allesomvattende overzicht om de risico’s op hun merites te beoordelen, waardoor het vaak natte vingerwerk (a guessing game) i is”, vervolgt Folkman. “Het rapport bevestigt verder de alom levende gedachte dat het toenemende containervervoer over water  de riskexposure voor marine-verzekeraars  verhoogt. Dit komt door enerzijds de steeds groter wordende containerschepen, maar ook door de toenemende havencapaciteiten en opslagfaciliteiten. De overall waarde van de lading in de wereld, dat blootgesteld wordt aan het risico van calamiteiten is groot en zal naar verwachting de komende jaren verder groeien”, aldus Folkman.

Top 10 havens met hoogste schaderisico (tussen haakjes verwachte Marine Cargo Loss):

  1. Nagoya, Japan ($ 2,3 miljard/2,06 miljard euro)
  2. Guangzhou, China ($ 2 miljard/1,79 miljard euro)
  3. Placquemines, Louisiana VS ($ 1,5 miljard/ 1,35 miljard euro)
  4. Bremerhaven, Duitsland ($ 1 miljard/897 miljoen euro)
  5. New Orleans, Louisiana VS ($ 1 miljard/897 miljoen euro)
  6. Pascagoula, Mississippi VS ($ 1 miljard/ 897 miljoen euro)
  7. Beaumont, Texas CS ($ 900 miljoen/807 miljoen euro)
  8. Baton Rouge, Louisiana ($ 800 miljoen/717,5 miljoen euro)
  9. Houston, Texas VS ($ 800 miljoen euro)/717,5 miljoen euro)
  10. Le Havre, Frankrijk ($ 700 miljoen/628 miljoen euro)