Omzet Lloyd’s Benelux groeit in vijf jaar met bijna 30%  

Lloyd’s Benelux heeft vorig jaar de bruto premieomzet licht (met 0,4%) zien groeien van 543 naar 545 miljoen euro. In vergelijking met de omzet van 470 miljoen euro in 2013 bedraagt de toename 16% en ten opzichte van de 422 miljoen euro in 2010 zelfs 29%. Dat blijkt uit de cijfers die country manager Ralph van Helden onlangs presenteerde tijdens de Benelux Market Presentation bij Lloyd’s in Londen. Voor 2016 wordt een verdere premiegroei verwacht met ca. 6 miljoen euro en voor 2017 een toename met 10 tot 12 miljoen euro.

Ondanks een lichte afname – met 1,2% van 257 naar 254 miljoen euro- blijven de inkomsten uit de tekening op de open market het hoogst. In vergelijking met 2010 is er echter sprake van een omzetgroei met 14,6%. Ook de inkomsten uit herverzekeringen liepen vorig jaar terug ten opzichte van 2014: met 6,1% van 180 naar 169 miljoen euro. Daar staat tegenover dat de volmachttekening (binding authority) voor het tweede achtereenvolgende jaar een flinke omzetgroei liet zien: met 13,1% van 107 naar 121 miljoen euro. Sinds 2010 is de bruto premieomzet zelfs bijna verdubbeld. Bijna de helft van de premie-inkomsten betreft marine-risico’s, op ruime afstand gevolgd door property, waarin sprake is van een groeiend marktaandeel, en casualty.

Zowel in België – met 13,5% van 89 naar 101 miljoen euro – als in Luxemburg – met 3,4% van 118 naar 122 miljoen euro – was er sprake van een omzetgroei, die in beide landen zich zowel voordeed in de volmachttekening als uit herverzekeringen. In Nederland liepen de premie-inkomsten met 4.2% terug van 336 naar 322 miljoen euro. De daling was het sterkst bij herverzekeringen (van 83 naar 64 miljoen), terwijl in de open market  de inkomsten terugliepen van 182 naar 173 miljoen euro. Daar staat tegenover dat de omzet in het segment ‘binding authority’ met bijna 20% toenam van 71 naar 85 miljoen euro. Sinds 2012 bedraagt de omzetstijging zelfs 66%.

Lloyd’s Benelux versterkte zich in 2015 met vier nieuwe coverholders, terwijl er volgens Ralph van Helden nog vijf in de ‘pipeline’ zitten. Het gaat vooral om MGA’s (managing general agents) die op zoek zijn naar buitenlandse tekencapaciteit.