Maatschappij-experts gaan Stichting Salvage versterken

Stichting Salvage, de organisatie die gedupeerden van een brand, explosie of overstroming opvangt, de schade beperkt en werkzaamheden namens verzekeraars in gang zet, gaat voor het eerst in haar 30-jarige bestaan experts van verzekeringsmaatschappijen voor haar hulpverlening inzetten. Tot nu toe traden alleen onafhankelijke experts van expertisediensten als Salvagecoördinator op. Onlangs werden de eerste tien maatschappij-experts, allen werkzaam bij Achmea, door Stichting Salvage opgeleid.

Directeur Brenda Reinders licht toe: “Stichting Salvage werd 30 jaar geleden vanuit een samenwerkingsverband van de Nederlandse brandverzekeraars opgericht. In 1995 werd besloten uitsluitend onafhankelijke experts van expertisediensten als Salvagecoördinator in te zetten. Zo kon het niet gebeuren dat een expert van verzekeringsmaatschappij ‘A’ de klanten van verzekeringsmaatschappij ‘B’ zou moeten bijstaan. Tegenwoordig worden die kruisverbanden niet meer bezwaarlijk gevonden. Als Stichting Salvage zijn wij blij met de komst van de maatschappij-experts, omdat zij veel ervaring aan het korps toevoegen. Het probleem van de teruglopende aanwas van ervaren NIVRE-experts vanuit onafhankelijke bureaus wordt ermee ondervangen.”

Wederzijds belang

Vorige maand werd een eerste groep maatschappij-experts gedurende drie dagen tot Salvagecoördinator opgeleid. Deze groep bestond uit tien experts van verzekeringsmaatschappij Achmea. Aan de opleiding deden zowel brandspecialisten mee, die doorgaans de schades boven 50.000 euro behandelen, als brandgeneralisten, die voor kleinere schades worden ingezet. Per Vroom, senior manager van de afdeling Expertise van Achmea Claims Organisatie, en Johan van den Berg, manager van de brandspecialisten binnen deze afdeling, waren betrokken bij het overleg tussen Stichting Salvage en Achmea over de opleiding en de inzet van de maatschappij-experts.

“Nagenoeg al onze 155 experts zijn NIVRE Register-Expert en kunnen dus onafhankelijk een schade vaststellen, maar zeker ook gedupeerden bijstaan, ongeacht waar die verzekerd zijn”, stelt Van den Berg. “Salvage heeft daar een belang bij, maar Achmea zeker ook. Wij krijgen nu de gelegenheid gedupeerden bij te staan op het moment dat het ertoe doet. Ook kunnen we nu een band met andere hulpverleners opbouwen, zoals de brandweer, bevolkingszorg, veiligheidsregio’s en milieudiensten. En nadat we ons voor Salvage hebben afgemeld, kunnen we voor Achmea-klanten heel snel het vervolg gaan regelen, net als andere maatschappij-experts dat ook voor hun klanten zullen kunnen doen.”