Lectoraat Transportveiligheid nu volledig bij het IFV

Het lectoraat Transportveiligheid wordt volledig ondergebracht bij het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Lector Transportveiligheid Nils Rosmuller is per 1 juli jl. fulltime in dienst bij het IFV. In deze rol gaat hij op het gebied van transport (boven)regionale veiligheidsvraagstukken met en voor de veiligheidsregio’s uitwerken.

Eind 2015 is het lectoraat Transportveiligheid geëvalueerd. De adviezen uit het rapport zijn door TNO en het IFV ter harte genomen. In samenspraak met lector Nils Rosmuller hebben zij geconcludeerd dat de ontwikkeling van het lectoraat Transportveiligheid gebaat is met een eenduidige positionering, inbedding en versterking. Dit heeft ertoe heeft geleid dat Rosmuller per 1 juli 2016 volledig in dienst treedt bij het IFV en fulltime aan de slag gaat als lector. Met de komst van Rosmuller is een eerste stap gezet naar de versterking van het lectoraat Transportveiligheid.

Rosmuller is sinds 2011 als lector Transportveiligheid verbonden aan het IFV. Tot 1 juli was hij in dienst bij TNO als senior scientist Urban Environment & Safety. In deze functie coördineerde hij het team industriële en externe veiligheid. Daarvoor (2000-2007) was hij werkzaam als senior onderzoeker-adviseur bij het NIFV en het Nibra. Als lector Transportveiligheid is Rosmuller verantwoordelijk voor de uitvoering van de onderzoeksagenda en geeft hij inhoudelijk leiding aan de onderzoeks- en kennisontwikkelingsprogramma’s op het terrein van transportveiligheid. Behalve het publiceren en borgen zorgt hij ervoor dat de resultaten van onderzoek ook worden verwerkt in onderwijsprogramma’s en les- en leerstof. Daarbij hoort ook organiseren van congressen en seminars om de ontwikkelde kennis breed te delen met het veld. Het lectoraat richt zich primair op de veiligheidsregio’s, maar bedient ook politie, infraproviders (ProRail, RWS), gemeenten, provincies en ministeries. Daarnaast stroomt kennis door naar partijen in de (private) transportsector.

Ambities

Rosmuller ziet voor de komende jaren meerdere ambities. “Het lectoraat wil gaan fungeren als landelijk loket voor de veiligheidsregio’s voor bovenregionale transportveiligheidsvraagstukken. Te denken valt hierbij aan veiligheidsvraagstukken die ontstaan op innovaties in de transportsector zoals duurzamere brandstoffen of autonome voertuigen. Maar ook verkennende beleidsstudies en handreikingen die gericht zijn op zowel de risicobeheersing als de crisisbestrijding. Door vraagstukken landelijk uit te werken, kunnen wij de veiligheidsregio’s zeker werk uit handen nemen en de regionale kenniscentra ondersteunen. Tevens kan versnippering over 25 veiligheidsregio’s worden beperkt.”

Daarnaast wil Rosmuller de onderzoeksvaardigheden en ervaring binnen het IFV beter benutten voor zijn lectoraat om daarmee de veiligheidsregio’s te ondersteunen. “Onze ervaring in onderzoek en netwerkontwikkeling kan gebruikt worden ten behoeve van talentontwikkeling binnen de veiligheidsregio’s en hun kenniscentra. Wij kunnen op onze beurt van de regionale kenniscentra leren hoe zij beleid implementeren en in projecten toepassen, en tegen welke problemen zij aanlopen. Daarnaast kunnen we landelijke vraagstukken signaleren, agenderen en uitwerken voor de veiligheidsregio’s om gesprekken aan te gaan met landelijke spelers zoals ProRail, RWS, TLN, EVO en ministeries.”