Jan van Stigt Thans start eigen nieuwsplatform voor gehele schadeketen: ‘Risk & Business’

Risk & Business. Dat is de naam van het nieuwe nieuwsplatform voor de schadeverzekeringsbranche dat is opgezet door Jan van Stigt Thans, de voormalig hoofd- en eindredacteur van Schade Magazine. Het digitale nieuwsplatform omvat een website en (twee keer week) een nieuwsbrief waarin het actuele nieuws en de laatste trends en ontwikkelingen worden belicht op het gebied van preventie/riskmanagement, schadeverzekeringen en schaderegeling (inspecties/vooropnames, (contra)expertise, onderzoek, reconditionering en ander schadeherstel. Daarnaast verschijnt tweewekelijks een digitaal magazine met visies en achtergronden op het nieuws en de markttrends op deze vakgebieden. In een toelichting zegt jan van Stigt Thans: “Met Risk & Business is een lang gekoesterde wens van mij in vervulling gegaan: één nieuwsplatform en digitaal vakmagazine voor de gehele schadeverzekeringsbranche. Hiervoor heb ik als hoofd- en eindredacteur van Schade Magazine jarenlang gepleit bij de uitgever, maar die wilde daarin niet meegaan. Omdat ook de visies over beleid, marktbenadering en invulling van zowel het magazine als van de onderlinge samenwerking, op meer fronten (aanmerkelijk) uiteen liepen, restte mij niets anders dan de samenwerking te verbreken en zelfstandig, voor eigen rekening en risico, door te gaan. Met pijn in het hart, want Schade Magazine is mijn ‘ kindje’ dat ik – weliswaar met de medewerking van anderen – journalistiek grotendeels zelf heb opgevoed’ en heb weten te ontwikkelen tot een professioneel en alom gewaardeerd vakblad . Schade Magazine is een ‘ merk’ en een begrip geworden in de schaderegelings- en verzekeringsbranche, een resultaat waar ik dan ook buitengewoon trots ben.” Van Stigt Thans is van mening dat Risk & Business in een lacune voorziet die momenteel nog onvoldoende door andere vakbladen wordt ingevuld. Daar komt volgens hem bij dat binnen de gehele schadeketen – van voor (inspecties/risico-analyse) tot achter (het schadeherstel) – het belang aan nauwe(re) samenwerking toeneemt ten faveure van de eindklant. “Naar mijn mening komt ’t de dienstverlening en daarmee de klanttevredenheid ten goede wanneer acceptanten en sluiters goed zicht hebben op de risico’s die bedrijven en particulieren lopen en wanneer experts en schadeherstellers weten wat er ‘aan de voorkant’ bij klanten, verzekeraars en makelaars speelt, bijv. op het gebied van productontwikkeling. Met mijn nieuwe nieuwplatform hoop ik daar , samen met de markt zelf , een steentje aan te kunnen bijdragen. “ Nieuws over nieuwe diensten en producten, uitbreidingen, samenwerkingen, maar ook over nieuw aangetrokken medewerkers kunnen gemeld worden bij Jan van Stigt Thans, tel. 06-20 49 00 63 of per email: info@vanstigtthanscomm.nl of info@riskenbusiness.nl.