GvRM-studiegroep presenteert rapport Enterprise Risk Management

“Meer aandacht voor de zogeheten ‘zachte factoren’ van risicomanagement en meer inzicht in de bijzondere en complexe geest van mensen draagt bij aan meer risicobewust worden van mensen, meer aandacht voor ERM en mede daardoor ook succesvolle en veilige organisatie”. Tot die (slot)conclusie komt een studiegroep van het Genootschap voor Risico Management (GvRM) in hun onderzoeksrapport, dat vorige week woensdag 16 november jl. werd gepresenteerd aan de leden van de GvRM en een aantal genodigden, voorafgaande aan de Algemene Ledenvergadering in Delft.

De studiegroep bestond uit Louis Koehorst (Achmea), Lourens van der Linden (trekker GvRM), Chris Ravensbergen (duwer GvRM), Lizanne Vroom (Riskforum) en de studenten Thom Leijendekker (Hogeschool Rotterdam) en Arthur Gerritse (Hogeschool van Amsterdam). Hun onderzoek spitste zich toe op de hoofdvraag: ‘Hoe ervaart een individu /organisatie haar risico’s en daaruit voortvloeiende de voordelen van ERM? Deelvragen die aan bod komen zijn: Wat is risicoperceptie?, Wat is ERM, welke voordelen biedt ERM en wat levert het op?, Welke archetypen worden binnen de gedragsmodellen ‘Structogram’ en ‘Neuro Linguistisch Programmeren’ onderkend en zijn er voor deze archetypen algemene patronen en/of strategieën te onderkennen, voor het waarnemen van risico’s en de voordelen van ERM? en Welke discrepanties kunnen er in deze patronen en/of strategieën ontstaan en welke risico’s brengt dit met zich mee?

 Bewustwording

Het zien of ervaren van de voordelen van risicomanagement begint volgens de studiegroep bij het bewust worden en onderkennen van risico’s. “Dit ogenschijnlijk logisch gegeven zorgt voor een interessante uitdaging om het belang en nut van risicomanagement tussen de oren van klanten of collega’s te krijgen. Immers als uw klanten of collega’s risico’s niet als zodanig herkennen of niet als ‘onacceptabel’ inschatten, dan zoeken zij ook niet naar een oplossing voor die risico’s. Een tweede punt is volgens de groep het soms wat vage containerbegrip ‘Enterprise Risk Management’. “Weet uw klant of collega wat ‘ondernemingsrisicomanagement’ is en welke voordelen het biedt? Zien zij ERM inderdaad als de oplossing voor hun risico’s en zien zij daarbij ook de overkoepelende koppeling tussen investering in risicomanagement om de eigen doelstellingen te realiseren, kansen te signaleren en positieve verwachtingen waar te maken?”

 De onderzoekers: “Met andere woorden het zien van de voordelen van ERM begint met:(a.) risicoperceptie en risicobewustzijn van de risico’s die u (als organisatie) loopt. Pas dan is er een behoefte voor of vraag naar een oplossing; en (b.) inzicht hebben in wat risicomanagement is en voor u kan doen. Pas dan kunt u beoordelen of het omarmen van deze visie op ondernemen, ook een adequate oplossing biedt voor de onacceptabele risico’s. Want pas als mensen zien en /of ervaren dat risico’s hun positieve verwachtingen, doelstellingen of zelfs de continuïteit van hun organisatie in gevaar brengen en vervolgens dat risicomanagement hiervoor een oplossing biedt, dan zien zij de toegevoegde waarde en/of voordelen ervan in.”