FERMA lanceert nieuwe strategische visie en mission statement

 

FERMA, de Europese koepel van nationale riskmanagementorganisaties, heeft gisteren (23 juni jl. ) haar nieuwe strategische visie en mission statement gepresenteerd tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering (general assembly) in Brussel. beide zaken zijn tot stand gekomen na een zes maanden durend overlegproces tussen FERMA en de aangesloten ledenorganisaties. “FERMA’s visie is opgesteld vanuit het uitgangspunt van een wereld waarin riskmanagement is ingebed in het businessmodel en de cultuur van organisaties.” De nieuwe strategische visie is ook terug te vinden in de nieuwe missie, waarin wordt benadrukt dat FERMA’s inspanningen (moeten) bijdragen aan de verwezenlijking van haar (primaire) doelen: een groeiende leidende positie op het gebied van riskmanagement en vergroting van de strategische invloed van riskmanagers binnen hun organisatie.

Om dat laatste te realiseren staat FERMA voor de volgende zaken:

  • de belangen behartigen en verdedigen van de aangesloten ledenorganisaties en de hierbij aangesloten individuele leden (riskmanagers) richting Europese instituten;
  • creëren, verzamelen en delen van kennis, (best) practices en innovatieve aanpakken bij de aangesloten organisaties en hun leden;
  • vergroten van de bekendheid, erkenning en aanzien van het vak van riskmanager;
  • uitdragen van de (meer)waarde die professionele riskmanagersleveren aan hun ondernemingen;
  • het voortouw nemen richting stakeholders die belang hebben bij riskmanagement;
  • vertegenwoordigen van de Europese belangen richting andere riskmanagementorganisaties wereldwijd.

FERMA-president Jo Willaert verklaart: “De nieuwe visie en mission statement vormen de sterke basis voor de ontwikkeling van een businessplan waarin de koers van de organisatie voor de komende drie jaar. Daarin staan drie key drivers centraal:  leiderschap, communicatie en opleidingen.