Daling aantal motorvoertuigdiefstallen zet zich in april voort

De dit jaar in gang gezette trend naar minder voertuigdiefstallen heeft zich in april voortgezet. Met uitzondering van de maand februari, waarin 2,1% meer motorvoertuigen werden gestolen dan een jaar daarvoor, is er maandelijks sprake van een daling van het aantal motorvoertuigdiefstallen. In januari beliep die teruggang 6,1% in maart 10,5% en in april 9,1%. In deze maand werden 2.135 diefstallen van motorvoertuigen geregistreerd, 215 minder dan de 2.350 in april 2015, zo blijkt uit cijfers van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc).

Voor het eerst dit jaar daalde in alle voertuigcategorieën het aantal diefstallen. Procentueel de grootste afname deed zich voor bij de  jongere personenauto’s t/m drie jaar. Daarvan werden er in april 166 gestolen, ruim een kwart (25,9%) meer dan de 224 het jaar ervoor. Ook bij de oudere auto’s was er sprake van een daling en wel met 3,4% van 611 naar 590. Daardoor kwam het totaal aantal personenautodiefstallen in april uit op 756, 79 (9,5%) minder dan in april 2015.

Scooters, brom- en snorfietsen zorgden in aantallen voor de grootste diefstaldaling: van 1.122 naar 1.053, een afname met 69 stuks(6,1%). Verder werden er in april 145 lichte bedrijfsvoertuigen gestolen (was 16, min 0,7%), 124 motoren (165, min 2,8%), 41 aanhangers (56, min 26,7%), 7 opleggers (9, min 22,2%), 6 caravans (12, min 50%) en 3 zware bedrijfsvoertuigen (5, min 40%).

Eerste vier maanden 2016

Uit de AVc-cijfers komt verder naar voren dat er in de eerste vier maanden van dit jaar in totaal 8.56 motorvoertuigen zijn gestolen, 567 minder (min 6,2%) dan de 9.143 diefstalgevallen in dezelfde periode in 2015. Van alle voertuigcategorieëen was er alleen bij de bestelwagens/lichte bedrijfsvoertuigen sprake van een diefstaltoename: van 604 naar 637 (+ 5,5%). Daarnaast bleef het aantal gestolen personenauto’s van vier jaar en ouder nagenoeg gelijk 2.584, een minder dan vorig jaar. Bij de jongere modellen daarentegen nam het aantal diefstallen met 29,5% spectaculair af: van 893 naar 630. Hierdoor daalde het totaal aantal autodiefstallen in de eerste vier maanden van dit jaar met 7,6% van 3.478 naar 3.214.

Ook bij brom- en snorfietsen en scooters kwam de diefstalafname tussen januari en april boven de 100 uit: van 4.224 naar 4.064, een daling met 4,2%. Verder werden dit jaar tot dusver 416 (487, min 14,6%) motoren gestolen, 188 (243, mijn 22,6%) aanhangers, 31 (39, min 20,5%) opleggers, 23 (32, min 28,1%)vrachtwagens/ zware bedrijfsvoertuigen, 20 (36, min 44,%) caravans en 1 (0) bus.