Brits Verbond wil nationale database opzetten met informatie over alle cyberincidenten

Het Britse Verbond van Verzekeraars ABI wil een nationale database opzetten met anonieme informatie over alle cyberincidenten bij ondernemingen om op die manier eraan bijdragen om van Groot-Brittannië een wereldleider te maken op het gebied van cyberverzekeringen. De not-for-profit database, wat een wereldwijde primeur zou zijn, moet alle informatie omvatten van cyberincidenten, inclusief de bedrijfsschadeverliezen, verzoeken om losgeld, verlies van vertrouwelijke data en schade aan IT-systemen. Vooruitlopend op de verplichtingen van de in 2018 kracht wordende European Network Information Security Directive moet alle informatie geanonimiseerd toegankelijk gemaakt worden voor alle verzekeraars. Met meer informatie over de aard en het ontstaan van cyberaanvallen kunnen verzekeraars hun voordeel doen door hun tarieven en voorwaarden beter af te stemmen op het risico, klanten meer en betere keuzemogelijkheden aan te bieden en zo de verzekeringsmarkt dusdanig te laten groeien dat zij als koploper kunnen fungeren in de wereldwijde verzekeringsmarkt op dit terrein.

ABI-directeur Huw Evans stelt: “Cyberincidenten vormen de grootste bedreiging voor de leidende digitale economie van het Verenigd Koninkrijk en we hebben meer data nodig om een betere grip te krijgen op dit probleem. We hebben 350 jaar data over branden en meer dan 100 jaar over auto- en luchtvaartschades, maar we hebben slecht enkele jaren ervaring met cyberschades, die het grootste verzekerbare risico heeft waarvoor de verzekeringsindustrie zich gesteld ziet.”