Bouw- en installatiesector vindt zelf dat er vooral slimmer en beter moet worden gebouwd

In Nederland moet er voor slimmer en beter gebouwd worden. Dat vindt het overgrote deel van de bouw- en installatiesector zelf, zo blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy onder 700 bouwprofessionals. Van de zeven ondervraagde marktpartijen geven er zes aan dat er primair slimmer gebouwd moet worden. Alleen bij de afbouwers wordt door het merendeel (twee derde) iets meer waarde gehecht aan beter bouwen. Een betere bouwkwaliteit staat bij de zes andere beroepsgroepen op plek twee. Kortom, bij alle marktpartijen zijn de meeste ondervraagde bouwprofessionals van mening dat er vooral slimmer en beter moet worden gebouwd. Dat wordt, afhankelijk van de beroepsgroep, onderschreven door 58% en 91% van de respondenten. Sneller bouwen komt gemiddeld op de derde plek en goedkoper bouwen wordt door de meeste respondenten. Toch bestempelt tussen de 24% en 54% van de professionals sneller bouwen als wenselijk en denkt, afhankelijk van de marktpartij, 30 tot 50% hetzelfde over goedkoper bouwen.

In een toelichting op het onderzoek stelt USP Marketing Consultancy: “Een veel gehoord credo in de bouw is ´smarter, faster, cheaper, better’. Er zijn diverse managementboeken verschenen met daarin enkele of alle van deze vier steekwoorden. Om te kijken in hoeverre dit ook van toepassing is op de Nederlandse bouw- en installatiesector hebben wij onderzocht in hoeverre de sector zelf van mening is dat er de komende jaren slimmer, sneller, goedkoper en een betere kwaliteit gebouwd moet worden. Zo vindt maar liefst 91% van de architecten dat er slimmer moet worden gebouwd, op de voet gevolgd door handelaren (90%) en aannemers B&U (bouw en utiliteitsbouw). Aan een betere bouwkwaliteit wordt de meeste waarde gehecht door installateurs (80%), handelaren (78%) en architecten (74%). Iets meer dan de helft van alle handelaren (54%) is voorstander van sneller bouwen; bij architecten is die 49% en bij aannemers B& U 45%. De helft (50%) van de architecten vindt ook dat er goedkoper gebouwd moet worden, gevolgd door handelaren (44%) en aannemers GWW(grond, weg en waterbouw, 34%).

Visie USP
Hoewel de aspecten los van elkaar gevraagd zijn, hoeven ze elkaar uiteraard niet uit te sluiten, vindt USP. “Integendeel ze kunnen elkaar zelfs versterken. Als er bijvoorbeeld slimmer gebouwd gaat worden, dan kan er ook al in de ontwerpfase gekeken worden hoe het project eventueel goedkoper gerealiseerd kan worden. Een andere ontwikkeling die natuurlijk effect heeft op deze aspecten is die van prefabricage / modulair bouwen. Als er meer in ‘fabrieken’ onder geconditioneerde omstandigheden geproduceerd wordt, worden veel negatieve effecten uitgesloten of in ieder geval geminimaliseerd. Te denken valt aan faalkosten, transportkosten, wachttijden, e.d.” Desalniettemin kunnen volgens USP veel onderdelen van een gebouw ‘slimmer’ gerealiseerd worden, maar vooralsnog komt er zeker nog mensenwerk bij kijken.

Uitkomsten per marktpartij

 Hieronder treft u een overzicht aan welk percentage van de ondervraagde marktpartijen van mening is dat er slimmer, beter, sneller en goedkoper moet worden gebouwd.

   Doelgroep                                    Slimmer                              Beter                    Sneller              Goedkoper 

Architecten                                         91%                                      74%                       49%                       50%

Aannemers B& U                                89%                                      73%                       45%                       32%

Installateurs                                        81%                                      80%                       24%                       33%

Afbouwers                                           61%                                      66%                       33%                       32%

Klusbedrijven                                     81%                                       58%                       39%                       30%

Handelaren                                         90%                                      78%                       54%                       44%

Aannemers GWW                               60%                                       59%                       37%                      34%