BosBoon Expertise splitst zich op in twee expertisebureaus

Met ingang van 1 juni jl. hebben zich wijzigingen voorgedaan in de organisatie van BosBoon Expertise.  De kantoren Hoogeveen en Rotterdam gaan onder de naam Artium Experts een eigen koers varen. BosBoon Amsterdam, BosBoon Eindhoven en BosBoon Schadeservice gaan onder de bestaande naam en als één bedrijf door.

BosBoon Expertise is in de afgelopen 16 jaar uitgegroeid tot een gevestigde naam in expertiseland. Op 1 juli 2000 ging het bedrijf van start onder de naam  Van der Bos & Boon Expertise in Eindhoven (en Arnhem) als expertisebureau gespecialiseerd in CAR en technische varia. Tussen 2007 tot en met 2014 vonden diverse uitbreidingen plaats. De organisatiestructuur bestond tot 1 juni 2016 uit een groep van overwegend zelfstandige bedrijven die samenwerkten onder de naam BosBoon Expertise Group B.V, waarvan de directie het centrale bestuur vormde dat het gemeenschappelijke beleid bepaalde.

In een toelichting op de ontvlechting stellen de voormalige partners:” Wat in de praktijk als één bedrijf werd gezien was in feite een samenwerkingsverband tussen een aantal zelfstandige ondernemingen. Ondanks het onmiskenbare succes van deze samenwerking zijn tussen de aandeelhouders verschillende visies ontstaan over de gewenste toekomst van de bedrijven en de samenwerking binnen de groep. Om voor de uitwerking en invulling van deze uiteenlopende visies ruimte te creëren hebben directie en aandeelhouders in goed overleg besloten de samenwerking met ingang van 1 juni 2016 anders vorm te geven. De kantoren Amsterdam en Eindhoven blijven werken onder de vertrouwde naam BosBoon Expertise. De kantoren Hoogeveen en Rotterdam gaan in dezelfde samenstelling verder onder de nieuwe naam Artium Experts.

Mathy Boon en Ruud van der Meer leggen uituit. “Onder de vlag van BosBoon Expertise Group hebben we de afgelopen jaren constructief en succesvol samengewerkt. Het klinkt merkwaardig maar eigenlijk heeft juist dit succes ertoe geleid dat er verschillende visies zijn ontstaan over de manier waarop we onze organisatie wilden inrichten voor de nabije maar zeker ook de verdere toekomst. De ruimte die we elkaar nu geven is een strategische en toekomstgerichte beslissing waar we volledig achter staan. Het geeft onze bedrijven nieuwe mogelijkheden terwijl die een verdere samenwerking tussen BosBoon Expertise en Artium Experts geenszins in de weg staat”, zo leggen “Dit zou bijvoorbeeld kunnen in combinatieverband. In de bouwsector zijn dergelijke combinaties heel gebruikelijk. In elk  geval willen wij in die vorm en met de vertrouwde deskundigheid de huidige opdrachtgevers, waarmee wij een Service Level Agreement hebben, van dienst blijven.”