Bedrijven kiezen minder voor captives door kosten Solvency II

Dit jaar maken 34% van de bedrijven gebruik van een captive voor het afdekken van hun risico’s, een afname ten opzichte  van twee jaar geleden toen 39% van de ondernemingen hiervoor kozen. Captives zijn meer gemeengoed in de wereld van financiële dienstverlening, de banksector en volwassen verzekeringsmarkten dan in andere bedrijfstakken. Bovendien is de omvang van een bedrijf een key driver voor de keuze voor een captive, zo blijkt uit de 8e  European Risk and Insurance Survey van FERMA, de Europese koepel van nationale riskmanagementorganisaties. In een reactie hierop schrijft FERMA deze verminderde belangstelling toe aan de significante stijging van de operationele kosten als gevolg van de implementatie van Solvency II. “De (belasting)autoriteiten zouden meer rekening moeten houden met de positieve bijdrage die captives  hebben voor het enterprise risk management voor multinationals ter bescherming van hun assets.”

In FERMA’s-onderzoek komt verder naar voren dat meer dan de helft (54%) van de  ondervraagde riskmanagers dat zij de komende tijd hun preventie-inspanningen  zullen versterken (in 2014: 43%). Een toename wordt daarnaast ook verwacht met betrekking tot het versnellen van het schaderegelingsproces (31% vs 24%) en de keuze voor kredietverzekering (10% vs 6%). Daar staat tegenover dat het onderhandelen over lange termijn-afspraken, mede ingegeven door de zachte markt. samenwerkingsverbanden iets aan belang inboeten (43% vs 50%) en dat er ook minder wordt gekozen voor een verdere implementatie van captives-faciliteiten (24% vs 30%). Ten aanzien van het inkoopbeleid van verzekeringen (33%) en de keuze voor meer financiële verzekeraars (27%) worden in dezelfde mate veranderingen verwacht dan twee jaar geleden.

Het onderzoek laat sowieso niet of nauwelijks een verandering zien in het inkoopbeleid van verzekeringen, al is er een lichten tendens waarneembaar naar meer eigen risico, limitering en voor bepaalde productlines. Meer dan 55% van de respondenten zegt te vertrouwen op adviezen van externe consultants en één op de vijf  maakt gebruik van entreprise riskmanagement tools. De drie voornaamste verbeteringen die worden verlangd van serviceproviders als verzekeraars, makelaars etc zijn een snellere dekkingsbevestiging (39%), duidelijker polisvoorwaarden (37%) en meer coördinatie tussen betrokken partijen (36%).  Ook maakt het onderzoek duidelijk dat claimsdata meer dan ooit als  belangrijk worden bestempeld en wordt door tweederde (was 57%) gebruikt om  hun verzekeringsprogramma’s te optimaliseren. Daarbij is vooral aandacht voor meer claimsdata met betrekking tot cyber-, aansprakelijkheid-, property-, D&O- en autoschades.