Aon haakt in op  initiatief gemeente  Rotterdam voor cybersecurity startpakket MKB-ondernemers

 

De gemeente Rotterdam heeft afgelopen maandag (10 oktober jl.) een initiatief gelanceerd om ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf zich bewuster te maken van cyberrisico’s en zich hiertegen beter tegen te beschermen. Het cybersecurity startpakket bestaat onder meer uit een gratis veiligheidsscan op locatie, een groot aantal praktische veiligheidsoplossingen en een financieel aantrekkelijke cyberverzekering, die wordt aangeboden door verzekeringsmakelaar en risicoadviseur  Aon. Het gratis startpakket geldt in een pilotfase voor de eerste 60 MKB-ondernemers die zich hiervoor aanmelden.

In een toelichting stelt de gemeente Rotterdam dat cybercriminaliteit ondernemers veel geld kost. “De toenemende afhankelijkheid van ICT maakt de samenleving steeds kwetsbaarder voor misbruik en uitval. Nu merken we dat cybercriminelen hun focus hebben verschoven van de traditionele financiële markten naar de retailsector. Organisaties in het MKB ervaren momenteel bijna drie keer zoveel cyberaanvallen als die in de financiële sector, de branche die in 2015 bovenaan stond. Zowel de retail- als financiële sector verwerken veel persoonlijke informatie en creditcardgegevens. Dit soort informatie kan men op de zwarte markt te gelde maken.”

Volgens de gemeente neemt het  MKB, dat goed is voor 60% van het BBP in ons land, relatief weinig maatregelen op het gebied van cybersecurity. De beschermingsmaatregelen die ze wel nemen zijn basaal; virusscanners, firewalls en het versleutelen van wifi-verbindingen. “Bijna driekwart van MKB-bedrijven zegt echter in grote mate of volledig afhankelijk te zijn van ICT en ruim 28% zegt slachtoffer te zijn geweest van cybercrime. De kosten van cybercriminaliteit zijn momenteel omstreeks 10 miljard euro per jaar in Nederland. Veel bestaande verzekeringen dekken cyberschade slechts gedeeltelijk. Vaak slechts dekking voor de schade van bijvoorbeeld cliënten, en niet de schade van de MKB-er. Daarom een pilot in Rotterdam!”, aldus de gemeente.

Het pakket

Het cybersecurity startpakket voor MKB-ondernemers bestaat uit een veiligheidsscan op locatie en direct oplossingen uitvoeren. Die oplossingen bestaan onder andere uit veilig omgaan met e-mail, wachtwoordbeheer, versleuteling PC, back-upprocedures, inhoudelijk gesprek met IT-beheerder, filtering op spam en virussen, beoordeling veiligheid ‘Werken op afstand’, beoordeling login op eventuele cloud-softwareproducten en een verzekering. Deze Aon-polis  biedt dekking bij aansprakelijkheid, boetes en ransomware en voor incidentmanagement tot een bedrag van een half miljoen euro. De verzekering biedt geen dekking tegen bedrijfsstilstand. Met deze insteek is volgens Aon een ruime dekking tegen het meest gunstige tarief mogelijk .

Sjaak Schouteren,mnager Cyber Risk Solutions bij Aon juicht het initiatief van de gemeente Rotterdam van harte toe. “Het is een prima zaak dat de gemeente aandacht besteed aan de IT-veiligheid van mkb-ers en ook daadwerkelijk met praktische oplossingen komt. Cybersecurity en cyberrisico’s in het algemeen zouden vanwege het risico en zijn mogelijke impact hoog op de agenda van elke ondernemer moeten staan. Aan fysieke risico’s als brand en inbraak wordt vaak wel gedacht, aan cyberrisico’s zeer beperkt. Al komt door de Europese wet- en regelgeving omtrent datalekken etc hier wel meer aandacht voor. Ook het Rotterdamse initiatief draagt wat dat betreft bij aan een verhoging van het risicobewustzijn bij de doelgroep.”