AGCS brengt risico’s megasteden in kaart

Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) heeft een rapport uitgebracht met als titel ‘Pushing the Boundaries of our Industry’. Daarin belicht het de risico’s die zogeheten megacities, steden met meer dan tien miljoen inwoners, met hun dynamische, levendige karakter en sterke onderlinge verbondenheid lopen. Zoals natuurrampen, uitbraak van pandemieën, terrorisme en cyberrisico’s. Het rapport constateert verder dat het aantal megasteden in de loop der jaren sterk is gegroeid, vooral deze eeuw: van twee (Tokyo en New York) in 1950 naar 18 in 2000 en 29 anno 2016, waarvan 16 in Azië. De onderzoekers verwachten de komende jaren een verder groei naar meer dan 40 megasteden in 2030. Volgens de onderzoekers zullen deze steden nog meer dan nu het geval is aan belang winnen en mede daardoor grote kansen bieden aan verzekeraars en andere stakeholders in de vorm van adequate oplossingen.

Natuurrampen, zoals aardbevingen, cyclonen en overstromingen, vormen een bedreiging voor de megasteden, vooral voor die in Azië die mede door de snelle groei minder goed op dit soort calamiteiten zijn voorbereid dan de wereldsteden in de Westerse samenleving: New York, Londen en Parijs. Volgens een eerder onderzoek van de Wereldbank was het potentiële overstromingsrisico in 2005 geraamd op 6 miljard dollar (5,62 miljard euro), een bedrag dat in het jaar 2050 zal zijn opgelopen tot 1 biljoen dollar (936,6 miljard euro), waarbij vooral de steden aan de Aziatische kust risico lopen. Uit een ander onderzoek van Aon Benfield blijkt verder dat in die regio de verzekeringsgraad aan de lage kant is. Terwijl de regio ín 2015 ‘goed; was voor 90% van alle slechtoffers van natuurrampen en 70% van de economische schade, beliep de verzekerde schade slechts 15% van het totaal,. “Bedrijven in wereldsteden zullen continu blijven zoeken naar (financiële) bescherming van hun bezittingen, zowel wat de materiële schade als de gevolgschade betreft”, aldus AGCS.

Pandemie, terrorisme en cyber

Verwijzend  naar de SARS-pandemie in 2003, dat vanuit China in korte tijd werd verspreid naar tal van grote steden in de Aziatische regio, wordt in het rapport verder gewezen op de kwetsbaarheid van de megasteden voor pandemieën. “Hoewel de medium mature megacities in China anno 2016 duidelijk beter voorbereid zijn op eventuele infectievolle ziektes, zijn er in vooral Indiase steden als Delhi en Mumbai nog grote delen als sloppenwijken aan te merken met niet of nauwelijks hygiënische sanitaire voorzieningen”, aldus het rapport, waarin wordt gesteld dat een pandemie tot grote schadeclaims voor property-verzekeraars onder aanvullende polisdekkingen. Bijvoorbeeld vanwege het feit dat vanwege het uitbreken van een pandemie geen toegang kan worden verkregen tot een in die regio opgezette wereldwijde business– of datacenter. Ook kan een pandemie leiden tot grote aansprakelijkheidsclaims aan het adres van ‘de veroorzaker(s).”

Daarnaast wijst het rapport op zowel het toenemende conventionele terrorismerisico als het snel oprukkende cyberrisico, dat ook meer en meer een bedreiging kan vormen voor de metropolen in de wereld. grote steden vormen door hun bijzondere (toeristische) gebouwen, hoge waardeconcentraties en grote mensenmassa’s een ‘attractief doelwit’ voor terroristen. “Samen met door de overheid gesteunde pools brengen verzekeraars met hun verzekeringsoplossingen bedrijven in de huidige tijden van toenemende onzekerheid enige geruststelling”, aldus de onderzoekers, volgens wie het beschermen van de sterk van IT afhankelijke megacities één van de grootste vraagstukken is waarvoor overheden en verzekeraars zich gesteld zien. “Mede door de aanwezigheid van risicobeoordelingsspecialisten, steeds geavanceerdere rekenmodellen en scenario planners worden cyberaanvallen steeds beter voorspel- en kwantificeerbaar. Bovendien kunnen verzekeraars door uitbreiding van verzekeringsdekkingen en verbeteren van riskmanagementmogelijkheden de risico’s s voor bedrijven reduceren. Dat maakt van de risico’s die de metropolen lopen een fascinerende uitdaging voor de verzekeringsindustrie. ” Het volledige rapport is te downloaden via http://www.agcs.allianz.com/assets/PDFs/Reports/AGCS_Megacities_The_future_risk_landscape.pdf.