Aantal faillissementen in de Verenigde Staten neemt toe; solvabiliteit in Nafta-landen en Brazilië verslechtert

Het aantal faillissementen in de Verenigde Staten zal in dit jaar stijgen. Naar verwachting zal 3% van de Amerikaanse bedrijven in dit verkiezingsjaar failliet gaan. De belangrijkste oorzaken van deze ongunstige vooruitzichten zijn de lage olieprijs en de groeivertraging in de VS. Dat blijkt uit de Betalingsbarometer voor Noord- en Zuid-Amerika van Atradius, waarin de betalingsmoraal van bedrijven in de VS, Canada, Mexico en Brazilië is onderzocht.

Het vooruitzicht op insolvabiliteit voor de NAFTA-landen (Canada, de VS en Mexico) en Brazilië is verslechterd. Zo voorziet Atradius een toename van het aantal faillissementen met 4% in Canada. De recessie in Brazilië heeft geleid tot een krimp van het bruto binnenlands product (-3,4%). Ruim 9 op de 10 bedrijven in de NAFTA-landen en Brazilië zijn in het afgelopen jaar geconfronteerd met te late betalingen door klanten. Dit komt overeen met bijna de helft van de totale waarde van facturen waarvan tijdige betaling uitbleef. Met als gevolg dat 2 op de 5 bedrijven in de regio betalingen aan hun eigen leveranciers uitstellen, waardoor er een domino-effect in de toeleveringsketen ontstaat. De cashflow van bedrijven vertraagt, waardoor hun vermogen om te investeren en te groeien wordt beperkt.

Onzekerheid overheerst in verkiezingsjaar

“De verwachtingen voor de solvabiliteit van bedrijven in de NAFTA-landen en Brazilië zien er nog niet heel gunstig uit. Vooral de ontwikkelingen in de VS, waar het aantal faillissementen zal stijgen, verdienen aandacht, want de VS zijn een belangrijke exportmarkt voor Nederland. Er is veel onzekerheid over de gevolgen die de uitslag van de presidentsverkiezingen kunnen hebben voor de Amerikaanse economie en de handelsrelaties met het buitenland. Ook is sprake van een onduidelijk monetair beleid en dat werkt valutarisico’s in de hand”, vertelt Tom Kaars Sijpesteijn, algemeen directeur van Atradius Nederland. “Toch zijn er ook veel kansen op de Amerikaanse markt waarop Nederlandse bedrijven kunnen inspelen. Tegelijkertijd moeten zij zich wel bewust zijn van mogelijke betalingsrisico’s en hiertegen de nodige maatregelen treffen.”

Uitblijvende betalingen hebben grote financiële gevolgen voor bedrijven in de regio. Zo heeft ongeveer 30% van de ondernemingen maatregelen getroffen om de cashflow te corrigeren. Bovendien heeft een vijfde van de bedrijven zelf een betalingsachterstand opgelopen bij hun eigen leveranciers. Met als gevolg dat extra financiering noodzakelijk was of er verlies is geleden. Om hun winstgevendheid te beschermen, geeft 40% van de bedrijven aan verzekerde vormen van betaling te eisen van hun klanten. Ook zijn zij van plan in het komende jaar kritischer te kijken naar de kredietwaardigheid en de betalingsmoraal van hun klanten.“Het vooruitzicht voor de insolvabiliteit in de meeste ontwikkelde markten, zoals de VS en Canada, is verslechterd. De bedreigingen die hierdoor worden veroorzaakt, kunnen alleen het hoofd worden geboden als bedrijven kiezen voor een solide managementstrategie voor uitstaande zakelijke vorderingen. Zo creëren zij voor zichzelf de voorwaarden om op een verantwoorde manier te groeien”, benadrukt Andreas Tesch, Chief Market Officer van Atradius N.V.

De Atradius Betalingsbarometer voor de NAFTA-landen en Brazilië kan worden gedownload via www.atradius.nl in de rubriek Publicaties.