16 november a.s.: Studiegroep ERM van het Genootschap van Risicomanagement presenteert resultaten onderzoek

 

Voorafgaande aan de Algemene Ledenvergadering van het Genootschap voor Risicomanagement (GvRM, http://www.gvrm.nl/) op woensdag 16 november a.s. presenteert een vorig jaar door het genootschap ingestelde studiegroep Enterprise Risk Management (ERM) de resultaten van haar onderzoek.

Lourens van de Linden, Chris Ravensbergen, Louis Koehorst en Lizanne Vroom hebben als kerngroep van de aanvankelijk omvangrijkere groep met deelnemers de opdracht aanvaard en vervolgens vertaald naar de onderzoeksvraag, die binnen deze rapportage aan de orde wordt gesteld. De centrale onderzoeksvraag luidt: “Hoe ervaart een individu of organisatie risico’s en daaruit voorvloeiend de voordelen van Enterprise Risk Management (ERM)?”.

Deelvragen die aan bod komen zijn:

  • Wat is risicoperceptie?;
  • Wat is ERM?, Welke voordelen biedt ERM en wat levert het op?;
  • Welke archetypen worden binnen de gedragsmodellen ‘Structogram’ en ‘Neuro Linguistisch Programmeren’ onderkend? en zijn er voor deze archetypen algemene patronen en/of strategieën te onderkennen voor het waarnemen van risico’s en de voordelen van ERM?;
  • Welke discrepanties kunnen er in deze patronen en/of strategieën ontstaan en welke risico’s brengt dit met zich mee?

Aansluitend kunnen de aanwezigen vragen stellen aan de vier leden van de studiegroep en onderling ervaringen delen met betrekking tot het gepresenteerde onderwerp. Aan het einde van de themapresentatie wordt aandacht besteed aan de bijzondere verdiensten van Rob Emmerich voor de GvRM, waarvan ij in 1985 één van de oprichters was. Na afloop van de Algemene Ledenvergadering vindt omstreeks 17.30 uur een netwerkborrel plaats.

Het officiële gedeelte vindt van 15.00 tot 17.30 uur plaats in de Theaterzaal van de TU Delft (Cultuur, gebouw 38). De bijeenkomst kan kosteloos worden bijgewoond’; aanmelden graag uiterlijk maandag 14 november via info@gvrm.nl onder vermelding ‘presentatie ERM’.