Verkoop nieuwe personenauto’s loopt terug

De verkoop van nieuwe personenauto’s is dit jaar teruggelopen. In het derde kwartaal van 2016 bleef het verkoopcijfer steken op 91.000. Een jaar eerder was dat nog bijna 100.000, een verschil van 8%, meldt CBS. Als de eerste negen maanden van 2016 worden vergeleken met dezelfde periode in 2015, blijkt dezelfde trend: er werden 15.600 minder nieuwe personenauto’s verkocht, een daling van ruim 5%. Vorig jaar gingen de verkopen van nieuwe auto’s in het laatste kwartaal flink omhoog. De verandering in de belastingwetgeving met ingang van 1 januari 2016 vormde een prikkel om voor het einde van 2015 nog een nieuwe personenauto aan te schaffen.

Overigens is de verkoop van nieuwe auto’s maar een klein deel van de totale autoverkoop. Tot en met september 2016 werden er ruim 1,7 miljoen auto’s verkocht. Bijna 1,5 miljoen daarvan waren tweedehands. In het derde kwartaal van 2016 werden er 473.000 verkocht, tegenover ruim 452.000 een jaar eerder. Dat is een stijging van 5%.Tot en met september 2016 werden er meer nieuwe en tweedehands personenauto’s verkocht dan in dezelfde periode van 2015. Het gaat om een stijging van ruim 3 %, die dus te danken is aan de tweedehandsmarkt. Al ruim twee jaar laten de kwartaalcijfers voor occasions een positief beeld zien.

In de laatste tien jaar werden in 2011 de meeste nieuwe personenauto’s verkocht. In de jaren daarna nam dat aantal af. Wat betreft de verkoop aan particulieren gaan de meeste nieuwe auto’s naar 55-plussers. Ook als het aantal verkochte auto’s wordt afgezet tegen de grootte van deze groep, worden de meeste nieuwe personenauto’s door 55-plussers gekocht. Vanaf 2011 daalt het aantal nieuw gekochte auto’s in deze groep relatief minder snel dan bij jongeren. Per duizend personen schaften 55-plussers in 2011 nog 27 nieuwe auto’s aan. In 2015 waren dat er 17 (-40%). In de groep 36 tot en met 55 jaar bedroeg de daling 53 % in de jongste leeftijdscategorie 61%.